دمی با کتاب «دیانت و عقلانیت» اثر رضا بابایی • فیزیک تک
2 ساعت پیش ارسال شده

دمی با کتاب «دیانت و عقلانیت» اثر رضا بابایی

دمی با کتاب «دیانت و عقلانیت» اثر رضا بابایی

۵ (۱۰۰%) ۳ votes

جمعِ نگارشی ساده و زیبا با مفاهیمِ عمیق و کاربردی، هنرمندی یی می خواهد، که به نظرم استاد رضا بابایی در زبانِ مقاله های خود به آن رسیده است. آنان که با قلم بابایی آشنا هستند می دانند که در کنار این دو خصیصه، روحِ حاکم بر نوشته های او متاثر از  “دردمندی”است، انفسی و آفاقی، که در جای جای مقالاتش به وضوح دیده واحساس می شود. بابایی دردمندی دیندار است که در این حال، تپش های ناجورِ معضلات اجتماعی نیز وجودش را به لرزه می اندازد. از این رو همه ی همِّ و مسوولیت خویش را در شناساندن بیماری ها و آسیب هایی این چنینی می بیند و از آن جا که تخصصش در حوزه ی دین است و عمده معضلات نیز در جامعه ی ما بی ارتباط با دین و دین ورزی ما نیست، پیکانِ نقد و جرح و اصلاح او به نوع نگاه دین و دین داران گرفته شده است.

قلم بابایی آن چنان عاری از هر گونه تعلیقات ناپیراسته است و کلماتش با وسواسی خاص در کنار هم قرار گرفته اند که فکر می کنم، هر نوع نوشته یی برای  شناساندنِ مباحثش، اضافه یی “ناهم گون” و “بارِ بیهوده یی” در جهت مبهم نشان دادن کار او خواهد بود. از این رو کار من در معرفی “دیانت و عقلانیت” بسیار مشکل و شاید بیهوده بنماید! کتابی که “جستارهایی است در قلمرو دین پژوهی و آسیب شناسی دینی” که با این رویکرد و با همان زبان ساده و عمیق به طبع رسیده است:

به هر روی …

این کتاب در پنج فصل سامان یافته: “دین و متون دینی”،”دین و نواندیشی”،”دین و آسیب ها”،”دین و معرفت های تاریخی” و “اخلاق، عرفان، معنویت”.

نویسنده آن گونه که در مقدمه ی کتابش آورده در پی «رسیدن به فهمی از متون تاریخی دین است که مهم ترین ویژگی آن، سازوارگیِ همه ی اجزای دین با یک دیگر و نیز سازگاری با روح و اهداف ادیان بزرگ است.»(ص۱۲)

اساس و پایه ی نگرش بابایی را می توان در فصل اول کتابش آن جا که میان “امردینی و نسبت آن با متن دینی” بحث می کند، یافت:

«آیا هر چیزی که در متون دینی درباره ی آن گفتگو شده است، مشمول “امردینی” است؟ مثلا چون متون دینی درباره ی معاملات فراوان سخن گفته اند، دین داران باید بپذیرند که اقتصاد تحت قیمومیت و اشراف دین است؟ آیا توصیه های متون دینی به فرزندآوری، آن را داخل مسایل و تکالیف دینی می کند؟ آیا وجود احکام برده داری در قرآن و روایات به این  معناست که نفی و اثبات برده داری برعهده ی دین است؟…»(ص۱۷)

به نظرم پاراگراف آغازین کتاب، خط مشی بابایی را برای خواننده‌اش روشن می‌کند. او پس از آن که سوال از «امر دینی چیست و چه نسبتی با متون دینی دارد؟» می‌کند؛ به تفکیکِ این دو از هم دیگر می‌پردازد و نهایتا در شش ویژگی آن را به ما نشان می‌دهد، این ویژگی ها لب کلام و راه نُمای نویسنده ی کتاب است:

«- امر دینی  نسبتی روشن و مستقیم و نزدیک با امر قدسی/ متعالی… دارد.

امر دینی، همان مشترکات همه ی ادیان و آیین های معنوی است.

بخشی از متون دینی، بازنمایی تاریخ و جغرافیای دین داری در عصر رسالت است…

تاریخ ادیان، مواجهه‌ی امر عام دینی با عرف های خاص است. بنابراین همه ی ملاحظات عرفی باید در آن منظور گردد.

امردینی، بسیار شخصی است؛ چون معطوف به رشد و کمالات معنوی انسان است.

امر دینی، آن است که در آن نیت و قصد قربت شرط شده است و بدون آن معنا ندارد. »(ص۱۹)

وقتی بابایی می گوید:«… متن محوری و نص گرایی بی قاعده، حقیقت دین را به محاق می برد و یا سر از سلفی گری در می آورد.»(ص۲۳) در واقع راه صعبی که در پیش گرفته است را به این زبان بیان می کند:

بابایی در مقالاتش چونان باغبانی دلسوز به هَرَس شاخ  و برگ های دینِ متن محور و دُگم و جامد می پردازد و از روحِ دین و معنایی برایمان می گوید که  “پیام”  پایداری آن را به دوش می کشد و “مُسلمِ” آن «… در برابر حقیقت معنوی جهان سر تسلیم فرود می آورد …»(ص۳۹) و با همین مشی است که به دینِ سیاسی خُرده می گیرد:

«… هیچ کس منکر اهمیت سیاست در سرنوشت جامعه نیست؛ اما دین مسوولیت های ژرف تر و مهم تر از حکومت و سیاست دارد. تربیت انسان معنوی و اخلاقی، در درازمدت بر سیاست عمیق ترین تاثیرات را می گذارد…»(ص۲۶۵)

با هر مقاله از این کتاب گویی نویسنده با پارچه یی لطیف آینه ی دین را از لکه های کِدِر کننده اش تمیز می کند و جلوه یی تازه از آن شمایل رحمانی به مخاطبش نشان می دهد.

“عقلانیت” در این میان شاغول بابایی است. او می خواهد پنداری که از دین، ذهنِ خود و مخاطبش را در برگرفته کمترین تعارض را با عقلانیت پیدا کند و البته خود واقف است که چه سخت مسیری است این راه.

در این مسیر از “مشکلات ذاتی زبان می گوید”، “سکولاریسم اسلامی” را به بحث می نشیند، “دین رخنه پوش، دین رخنه گر” را توضیح می دهد، در خصوص نسبتِ “دین و خشونت” می نویسد  و ده ها مقاله این چنینی را به قلمش می راند.

ویژگی دیگر کتاب ملموس بودن مباحث و مقالات و عاری بودن زبان بابایی از هرگونه کلی گویی و مبهم نویسی است. دین بابایی دینی است که یک به یکِ دین داران در سطوح مختلف آن را می فهمند و کم و بیش، چنین دین ورزی می کنند و با گوشت و پوست و استخوان خود آن را درک کرده اند…

وقتی بابایی می گوید: «اجتهاد، کشف شیوه های نو برای ایستادگی در برابر تحولات یا دور زدن آن ها نیست؛ درک تحولات نوپدید و عرضه ی آن به دین و کشف حکم دین درباره ی آن هاست…»(ص۸۹) این بحث را در واژه های کلی رها نمی کند؛ مصداق می آورد و سعی می کند بر اساس آموزه های دینی اش، نمونه هایی را نیز به ما نشان دهد.

در مقالاتی چون”حرام و حلال محمد“،”پس از چهل سال“،”اسلام؛ شلاق؛ شتر” ، “اسلام مکه؛ اسلام مدینه” و… به ریز “نگاهی تازه افکندن به دین” را نشان می دهد و خود جلو دار می شود:

به عنوان مثال در نقد مجازات شلاق می نویسد: «مدافعان ِ مجاراتِ شلاق، به قرآن استناد می کنند. بر پایه ی روایات نیز، مجازاتِ بسیاری از جرم های اخلاقی و اجتماعی، شلاق است. اما استناد به قرآن و روایات برای مجازات با تازیانه در زمان ما،چندان موجه نیست؛ زیرا در صدر اسلام، مجازات های جایگزین مانند زندان به شکل امروزین ممکن و رایج نبود… طرفداران شلاق می گویند: تازیانه حکم قرآن و فرمان خداست و به هیچ بها و بهانه‌یی نباید از آن دست کشید. از این گروه باید پرسید: چرا اسب و شتر را می توان به تانک و هواپیما تبدیل کرد، اما جای شلاق را نباید به زندان داد؟ مگر قرآن نفرموده است که برای جهاد در راه خدا اسب های خود را آماده کنید؟ اگر اسب موضوعیت ندارد و اکنون می‌توان تانک و هواپیمای جنگی را مصداق رباط الخیل (اسب‌های آماده برای جنگ) دانست، چرا شلاق را از دست نیندازیم؟»(صص۹۹و۱۰۰)

 شکی نیست که مشی بابایی، نگاهی اصلاحی به صدر تا ذیل دین است. این نگاه از سرچشمه‌یی می آید که حرکت محمد(ص) را، حرکتی اصلاح خواهانه فرض می‌گیرد:«تاریخ گواه است که اسلام در زمان پیامبر(ص)، دینِ اصلاح بود نه انقلاب…»(ص۱۲۵) و گوهر ادیان را معنویت می بیند: «… به گواهی سخنان و سیره ی انبیا، رسالت دین، رونق بخشیدن به زیست معنوی یا هم معنوی و هم خاکی انسان بود؛ نه این که مساله یی بر مسائل لاینحل بشری بیفزاید. دین قرار بود به داد ما برسد و گرهی از کارفروبسته ی ما بگشاید، نه این که خود معادله یی سخت و پیچیده شود…»(ص۱۴۱)

نویسنده ی کتاب فصلی را به نواندیشی دینی اختصاص می دهد و تمام قد از این گروه و راهشان دفاع می کند و تا آن جا پیش می رود که دین داری در این عصر را وامدار روشنفکران دینی می داند:

«خاستگاه روشنفکری دینی، پرسش های انسان مدرن است، انسانی که هم به تکلیف می‌اندیشد و هم به حقوق اساسی خویش؛ یک چشم به آسمان دارد و یک چشم به زمین؛ امروز را فدای گذشته و نزاع های تاریخی نمی‌کند؛ سخت فایده‌اندیش و نتیجه‌گراست و به تقسیم کار معتقد است؛ یعنی از دین فقط چیزی را می خواهد که در غیر دین نمی یابد…»(ص۱۷۳)

بر اساس همین رویکرد است که در فصل “دین و آسیب ها”، مفصل و در مقالات متعدد آسیب هایی که دین را خطر است و گاه به انحراف و از آن چه منظور داشته به دور افکنده را نشان می دهد و آنان را دردمندانه برای دغدغه مندان هویدا می کند. “سیزده نکته درباره ی خرافات” و “چهارنشانه ی متعصبان” از مقالات خواندنی این بخش است که پرداخت به آن در مجال این چند خط نیست.

معتقدم هر یک از مقالات این کتاب زاییده از دردی است که نویسنده چنان درگیر با موضوعش بوده که انگاری “دلِ” خویش را در میان آن نهاده و لاجرم محصولی که عرضه داشته بر دل ها و جان ها می نشیند.  “داستان علی و خوارج”،”تشیع به دو روایت” و… از فصل ِ “دین و معرفت های تاریخی” از ماندگارترین نوشته های اوست که خواننده اش را بی تردید به تامل و اندیشه یی سوزناک می کشاند. از این جمله است “عاشورا و تحریف ستیزی ناکام” که ای کاش این مقاله را تمامی منبریان و مداحانی که عاشورا بازارِ آن هاست می خوانند:

«در عاشورا شناسی، آسیب اصلی در گفته ها نیست؛ در “ناگفته ها” است. اهل منبر و ذاکران و مداحان، معمولا در مجالس عزاداری برای امام حسین(ع)، مسائلی خاص را مطرح می کنند، از جمله فسق یزید، مظلومیت امام، قساوت شمر و ابن سعد و مانند آن. این موضوعات و مسائل، هماره و با حجم فراوان در همه ی منبرهای عاشورا بیان می شود؛ در حالی که مسائل مهم و اصلی عاشورا این ها نیست. به همین دلیل آسیب شناسی عاشورا باید از «آن چه نمی گویند» شروع کنیم، نه از چیزهایی که می گویند. مثلا در سخنرانی ها به تفصیل درباره ی شجاعت و رشادت حسین و یارانش می گویند، اما از کوشش بسیار و شگفت امام برای جلوگیری از جنگ و پرهیز از خونریزی تا صبح روزِ عاشورا و پیشنهادهای ایشان برای صلح نمی گویند، یااشاره وار از آن می گذرند…»(ص۳۶۰)

آن گونه که بارها گفته شد، مغز و هسته ی دینی که بابایی و چون او بر آن تاکید دارند “معنویت” است. دینی که از پی آن معنایی نتوان یافت و آدمی زیستش را با آن معنا دار نکند، شاید آسیب های نبودنش، کمتر از بودنش است. “معنویت” یگانه ی گمشده یی است که دین می تواند با بال و پّرِ خویش، سهل الوصول تر به آدمیان عرضه دارد و این گونه است که نویسنده ی این کتاب نیز به دنبال آوازِ آن است. بابایی فصل واپسینش را “اخلاق، عرفان، معنویت” نام نهاده تا بدین سان و بعد از جرح و نقد و اصلاح فراوانی که به دین معمولمان می کند، هسته ی اصلی را بیشتر در این فصل بکاود. باید مقالات را تمام خواند و از نگاه پر از معنویت نویسنده پُر شد. فقراتی که بابایی با مولوی و مثنوی هم نشینی می کند و از باغ  پر از معنایش برایمان خوشه چینی می نماید، یکی از زیباترین و پر حال ترین قسمت های کتاب اوست:

«باورهای ذهنی و اعمال خاصِ دینی، کسی را واجد ایمان نمی کند. قصه ی ایمان، قصه ی دیدار است، نه گفتار و نه پندار و نه حتا ایثار. پایتخت ایمان قلب است، وقلب دیدارجوست. بدون مکاشفات شخصی و دیدارهای خصوصی با روحِ زنده ی هستی، که گه گاه رخ می دهد و نه همیشه، دینداری کالبدی بی جان است…»(ص۳۸۳)

«مولوی بر این نوع ایمان، نام عشق را برگزیده است؛ زیرا عشق، شبیه ترین حادثه به ایمان است. عشق، درس و کتاب و دفتر و تکرار نیست؛ عشق حادثه ی مبارک، در رمزی ترین بخش وجود انسان است. ایمان نیز اگر در جان بنشیند، جان را تازه می کند…»(ص۴۲۸)

«انسان معنوی، در درون، جهانِ دیگری دارد و بیشتر در آن زندگی می کند تا در دنیای خاکی، در جهان درونی او، هستی غایتی دارد و او نیز به سوی همان غایت می رود. لذت ها و رنج های او متفاوت است. انسان معنوی خدا را در همه ی ذرات عالم می بیند و در نزد او هیچ موجودی و هیچ رخدادی بیگانه نیست… ما در معنویت دنبال هدف خاصی نیستیم. چون خود معنویت هدف است. معنوی بودن آن قدر اصالت و حتا لذت دارد که وسیله نباشد…»(صص۴۴۵و۴۴۸)

.


.

دمی با کتاب «دیانت و عقلانیت» اثر رضا بابایی

نویسنده: مسعود قربانی

.


.

+ دمی با کتاب «دیانت و عقلانیت» اثر رضا بابایی • فیزیک تک
فیزیک تک – قانون اساسی در ارمنستان
3 ساعت پیش ارسال شده

قانون اساسی در ارمنستان

ارمنستان ازکوچک‌ترین جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی است، استقلال خود را از رفراندوم ۱۹۹۱ بدست آورد و قانون اساسی را درسال ۱۹۹۵ پذیرفت که تضمین کننده آزادی‌ها و حقوق بشر مطابق با اصول و هنجارهای بین‌المللی است.

اطلاعات عمومی

جمهوری ارمنستان دارای مساحت تقریباً ۲۹۸۰۰ کیلومتر مربع است و از شمال با گرجستان، شرق با آذربایجان، ازجنوب با ایران و منطقه نخجوان (قسمتی جدا از آذربایجان) و از غرب با ترکیه در ارتباط است.

یک کشور با سه میلیون جمعیت که در منطقه بین قفقازی جنوب شرقی اروپا بین دریای سیاه و کاسپین واقع شده‌است، پایتخت آن ایروان است.

صنایع مهم ارمنستان شامل صنایع ماشین آلات، تجهیزات الکتریکی، و نساجی است، محصولات مهم کشاورزی آن انگورهای مخصوص شراب، سبزیجات و دام است. شرایط ضعیف اقتصادی موجب ادامه مهاجرت زیاد ارمنی‌ها در سالهای اخیر شده‌است.

نوع دولت. جمهوری پارلمانی به سبک رئیس‌جمهوری، با یک رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و کابینه دولت، یک مجلس قانونگذار، یک دستگاه قضایی و یک دادگاه قانون اساسی.

تاریخ قانون اساسی: ۱۸۶۳, ۱۹۲۲, ۱۹۳۶, ۱۹۷۸و ۱۹۹۵ (در۲۰۰۵ مورد بازبینی قرار گرفت).

تاریخ مشروطیت (نظام حقوق اساسی)

نیاکان هندی و اروپایی «هایک» که خود را ارمنی می‌نامیدند، در قرن هفتم قبل از میلاد تمدن اورارتو را فتح کردند. نام ارمنی بر گرفته از کلمه یونانی برای اعضای یک قبیله معروف ارمنی می‌باشد. حدود ۵۵۰ قبل از میلاد این منطقه قسمتی از امپراطوری ایران شد و در سال ۳۳۱ قبل از میلاد توسط الکساندر بزرگ و ۱۴۰ سال بعد توسط رومی‌ها فتح شد. در پادشاهی تیگران دوم، ارمنستان قدرت خود را در قرن اول قبل از میلاد و تحت حکومت رومی‌ها افزایش داد و برای چندین قرن تبدیل به ناحیه رقابتی میان امپراطوری روم و ایران شد.

پادشاهی ارمنستان حدوداً ۵۰۰ سال ادامه داشت اما سرانجام به دو قسمت تقسیم شد، یک قسمت تحت سلطه امپراطوری بیزانس و منطقه دیگر تحت سلطه ایران قرار گرفت. ارمنی‌ها حدود ۳۰۰سال پس ازمیلاد مذهب مسیح را پذیرفتند؛ بنابراین هنگامیکه ایرانیان در صدد تغییر دین آنها به زرتشت بودند در ۴۵۱ طغیان کردند. ارمنستان در سال ۶۵۳ به عرب‌ها واگذار شد، و در نتیجه در اوایل سال ۸۰۶، خانواده باگراتید فرمانروایی خود را بر ارمنستان مستقر کردند. رشد فرهنگی و استقلال نسبی ارمنستان در طول عصر میانی تا زمان حملات توسط یونانیان بیزانسی و ترک‌های سلجوقی در قرن ۱۱ ادامه داشت.

از قرن شانزدهم تا بیستم ارمنی‌ها بین قفقازی توسط امپراطوری اوتومن فرمانروایی شدند، مانند یک جامعه خود گردان تحت سلطه رهبران مذهبی کلیسای پاپ ارمنی.

نفوذ روسیه در این منطقه از قرن هجدهم شروع شد و اصلاحیه ۱۸۶۳ در دولت اوتومن به ارمنی‌ها امکان داشتن قانون اساسی خودشان را داد. این مسئله که کدام گروه ارمنی باید پس از جنگ روسیه و ترکیه، که در سال ۱۸۷۸ خاتمه یافت، باقی بماند، منجر به کشتارهای جمعی ارمنی‌ها توسط هر دو طرف شد. در طول جنگ جهانی اول تبعید حدود۷٫۵ میلیون ارمنی توسط دولت اوتومن به خاورمیانه، منجر به مرگ ۶۰۰۰۰۰ نفر شد.

ارمنستان، گرجستان و آذزبایجان پس از تصرف توسط روسیه اتحاد بین قفقازی را ایجاد کردند. در می ۱۹۱۸ ارمنستان اعلام کرد که یک جمهوری مستقل است و نیروها را متحد کرد، و ترکیه آن را در سال ۱۹۲۰ به رسمیت شناخت. یک قانون اساسی در ۲ فوریه ۱۹۲۲ تصویب شد. اما همان سال در اتحاد شوروی، سه کشور با جمهوری سوسیالیست فدرال شوروی بین قفقاز ادغام شدند. در سال ۱۹۳۶ که قانون جدید شوروی که توسط استالین تصویب شد امکان تفکیک سه کشور بین قفقازی را فراهم ساخت و تبدیل به سه جمهوری جداگانه شوروی شدند. پس در سال ۱۹۷۸ ارمنستان قانونی را بر اساس قانون ۱۹۷۷(Brezhnev) اتحاد شوروی پذیرفت. در ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۱، ارمنستان دوباره استقلال خود را اعلام کرد، و در۲۶ سپتامبر زمانیکه اتحاد شوروی منحل شد، مستقل شد.

جنگ میان مسیحیان و مسلمانان در سال‌های ۱۹۹۲ و۱۹۹۳ شدت گرفت، به خصوص سر منطقه ناگورنو-قره باغ ارمنستان در مجاورت آذربایجان.

آتش‌بس در ۱۹۹۴ اعلام شد و در ۵ ژوئیه ۱۹۹۵ یک قانون اساسی جدید که مستحکم کننده قدرت‌های ریاست جمهوری بود توسط رفراندوم پذیرفته شد. در هر حال، یک کمیسیون اساسی توسط پارلمان ارمنستان و جهت بررسی تغییرات احتمالی در سال ۱۹۹۸ تشکیل شد. در۲۷ اکتبر ۱۹۹۹ هنگامیکه نخست‌وزیر، سخن گوی مجلس و ۸ نفر دیگر در مجلس به ضرب گلوله از پا درآمدند و ۴۰ نفر از مردم گروگان گرفته شدند، خشونت دوباره بالا گرفت.

تأثیرات

قانون اساسی ۱۹۹۵ ارمنستان شبیه به قوانین اساسی دیگر جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی، با یک رئیس اجرایی قوی و مجلس قانون گذاری به سبک پارلمانی است. بازبینی‌های ۲۰۰۵ این حقیقت را آشکار ساخت که رئیس‌جمهور اغلب باید نگاهی به یک دولت ائتلافی بیاندازد، اینها منعکس کننده برخی از کشورهای کمونیستی سابق اروپای شرقی هستند که مسیر خود را از قدرتهای بیش از حد رئیس‌جمهوری که موجب سلطه دیکتاتوری می‌شود، تغییر دادند.

قانون اساسی

مقدمه قانون اساسی ۱۹۹۵ ارمنستان اعلام می‌کند «اعتقاد مردم ارمنستان به ارزش‌های جهانی است»؛ و متذکر می‌گردد که این سند «جهت تأمین آزادی، سعادت عمومی و هماهنگی مدنی نسلهای بعدی» پذیرفته شده‌است

ماده ۱ می‌گوید: «جمهوری ارمنستان یک حکومت مستقل، دموکراتیک و بر مبنای عدالت اجتماعی و حکم قانون است»

طبق ماده ۲ «قدرت در دست مردم قرار دارد کسانیکه قدرتشان را از طریق انتخابات و رفراندوم همچنین از طریق مجلس‌های خود گردان محلی و دولتی و مقامات رسمی عمومی اعمال می‌کنند»

حقوق اساسی

تحت فصل ۱ قانون اساسی، اصول دستوری مبتنی بر قانون اساسی، سیستم کثرت گرایی و چند گرایی دولت؛ حقوق مالکیت فردی جهت شرکت در رقابت‌های آزاد اقتصادی؛ و تفکیک مذهب و حکومت را مورد تأیید قرار می‌دهد. طبق فصل ۲، آزادی‌ها و حقوق اساسی مدنی و انسانی، جایگاه و منزلت انسانی مورد احترام قرار می‌گیرند؛ همه افراد نزد قانون برابر هستند؛ و تبعیض اساسی «بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ پوست، اصلیت اجتماعی یا محلی، شرایط ژنتیکی، زبان، مذهب، دیدگاه‌ها، اهداف سیاسی و غیره، متعلق بودن به یک اقلیت ملی، وضعیت مالکیت، تولد، عدم توانایی جسمی، سن یا شرایط دیگر ویژگی‌های شخصی یا اجتماعی ممنوع است». ماده ۱۵ اعلام می‌کند که «هر شخصی دارای حق زندگیست و هیچ‌کس محکوم به مجازات مرگ نخواهد شد».

ماده ۱۶ تأمین کننده حقوق خاصی برای افرادی است که ممکن است بر اساس قانون از آزادی محروم شده‌اند؛ و ماده ۱۷؛ «شکنجه یا مجازات یا برخوردهای تحقیرآمیز» و همچنین «انجام آزمایشهای علمی، پزشکی و غیره را بدون موافقت شخص» ممنوع اعلام می‌کند. هر فردی حق استفاده از یک راه قانونی برای حمایت از آزادی‌ها و حقوقش را دارد؛ هر فردی حق داشتن مساعدت و پشتیبانی قانونی را دارد و فرض بر بی گناهی او می‌باشد؛ و هیچ شخصی نمی‌تواند مجبور به شهادت علیه او شود. آزادی افکار، وجدان و مذهب ضمانت شده‌اند، همین‌طور آزادی بیان و اجتماعات. حقوق دیگر مربوط به شغل، دستمزدهای قابل قبول، اعتصاب، سکوت و آزادی کسب وکار می‌باشد.

خانواده «سلول اساسی و طبیعی» اعلام شده‌است، و هر شخصی حق امنیت اجتماعی و حمایت در موارد عدم توانایی جسمانی و نداشتن دستمزد دارد؛ و ماده ۴۲ بیان می‌دارد که حقوق و آزادی‌های «قید شده در قانون اساسی، حقوق و آزادی‌های ارائه شده توسط قوانین و معاهدات بین‌المللی را نادیده نخواهد گرفت»

تقسیم اختیارات

ماده ۵ دستور می‌دهد «قدرت کشور طبق قانون اساسی و مقررات، مبتنی بر اصل تفکیک قوای مجلس قانون گذاری اجرایی و قضایی اعمال خواهد شد».

قوه اجرایی

رئیس‌جمهور، رئیس کشور است. او مستقیماً توسط مردم برای مدت ۵ سال و با رای اکثریت انتخاب می‌شود. اگر هیچ کاندیدی رای اکثریت را جمع‌آوری نکند، انتخاب سرنوشت ساز برای دو کاندید با بیشترین رای برگزار می‌شود. ماده ۵۲ بیان می‌کند که «اگر یکی ازکاندیداهای ریاست جمهوری با موانع حل نشدنی برای انتخابات روبه رو شود، می‌تواند آن را به مدت دو هفته به تعویق بیاندازد» و اگر این موانع ظرف این مدت بر طرف نشدند می‌تواند دوباره به تعویق بیاندازد. برای کاندید شدن ریاست جمهوری هر فردی باید حداقل ۳۵ سال داشته باشد، ۱۰سال قبل از انتخابات مقیم ارمنستان باشد، در ۱۰ سال گذشته به‌طور دائم ساکن این کشور بوده باشد، و در این صورت واجد شرایط برای رای‌گیری و ریاست جمهوری است.

رئیس‌جمهور می‌بایست این سمت را در یک اجلاس ویژه در مجلس قانونگذاری ملی با قسم ذکر شده در قانون اساسی بپذیرد. قدرت‌ها و وظایف این سمت شامل ارائه سخنرانی‌ها برای مردم و مجلس قانون گذار؛ امضا و اعلام قوانین تصویب شده توسط مجلس قانون گذار، یا برگرداندن آنها به مجلس همراه با اعتراضات و پیشنهادات؛ منحل کردن مجلس قانون گذاری مطابق با دستورات قانون اساسی و انتخابات فوق‌العاده؛انتصاب نخست‌وزیر «شخصی که بر اساس توزیع کرسی‌ها در مجلس مقننه و شوراها همراه با جناح‌های پارلمانی مورد اعتماد اکثریت اعضای مجلس قانونگذار باشد».

همچنین او اعضای دولت را براساس پیشنهاد نخست‌وزیر انتخاب و عزل می‌کند؛ استعفای دولت را پس از انتخابات یا در مواقع رای‌گیری غیرقابل اعتماد می‌پذیرد؛ انتصابات دولتی را به عنوان یک مرجع قدرت انجام می‌دهد و ۴ نفر از اعضای دادگاه قانون اساسی را انتخاب می‌کند. رئیس‌جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح است و اعطا کننده عفو نامه هاست. استفاده از نیروهای مسلح یا اعلام قانون جنگی یا وضعیت اضطراری نیاز به اجلاس خاص مجلس قانونگذار دارد. ممکن است رئیس‌جمهور به خاطر انجام فعالیت‌ها در طول انجام وظیفه اش تحت پیگرد قانونی قرار نگیرد، اما به خاطر خیانت‌های بزرگ یا جرائم جدی دیگر، توسط رای اکثریت اعضای مجلس قانون گذار و بر اساس تصمیم دادگاه اساسی از سمت خود عزل شود.

نخست‌وزیر و وزرای دیگر: دولت متشکل از نخست‌وزیر و وزرای دیگر است، یکی از این وزرا ممکن است به پیشنهاد نخست‌وزیر توسط رئیس‌جمهور به عنوان نماینده یا قائم مقام نخست‌وزیر انتخاب شود. این نهاد تحت چارچوب قانون اساسی مسئول تعیین و اجرای سیاست داخلی ملت و همراه با رئیس‌جمهور مسئول سیاست خارجی کشور است. همچنین دولت بر همه مسائل مربوط به اداره امور عمومی که به نهادهای خود گردان محلی یا کشوری محول نشده‌است» نظارت دارد.

مجلس قانون گذار

ماده ۶۲ قدرت تقنین را «به مجلس ملی» واگذار می‌کند. مجلس دارای ۱۳۱ نماینده مجلس یا عضو است. این افراد می‌بایست حداقل ۲۵ سال داشته باشند. برای ۵ سال قبل از انتخابات مقیم این کشور باشند، حق رای داشته باشند، و در این صورت واجد شرایط این موقعیت هستند. یک نماینده مجلس نمی‌تواند کسب و کار تجاری راه اندازی کند و نمی‌تواند هر گونه سمتی را داشته باشد یا «در هر گونه شغل انتفاعی شرکت کند جز کارهای علمی، آموزشی و کار آفرینی». انتخاب می‌بایست بین ۴۰ تا ۵۰ روز پیش از اتمام دوره مجلس قانونگذار فعلی برگزار شود و این تاریخ توسط دستور ریاست جمهوری مشخص می‌شود.

تنها اعضای مجلس قانونگذار و دولت می‌توانند وضع قوانین را شروع کنند و به‌طور کلی، قوانین و تصمیمات نیاز به اکثریت رای با حضور بیش از نیمی از نماینده مجلس دارند. وتوی رئیس‌جمهوری می‌تواند توسط «اکثریت رای نماینده مجلس» نادیده گرفته شود. همچنین «قواعد پیشنهادی که موجب کاهش درآمدهای بودجه ای کشور یا افزایش مخارج بودجه ای می‌شود» نیاز به رای اکثریت «تعداد کل رای‌های نماینده مجلس» دارد. دولت باید برنامه خود را ظرف مدت ۲۰ روز پس از شکل‌گیری مجلس قانون گذار جهت تصویب به این مجلس تحویل دهد، و تصمیمات در مورد این برنامه نیاز به اکثریت رای تعداد نماینده مجلس دارد. اگر برنامه «ظرف دو ماه دوبار متوالی» مورد تأیید مجلس قانونی قرار نگرفت، رئیس‌جمهور باید مجلس ملی را منحل کند. قدرت‌های مجلس قانونگذار با پیشنهاد رئیس‌جمهور شامل اعلام عفو عمومی، اقدام به فعالیت بر اساس توافقات بین‌المللی و اعلام جنگ یا صلح می‌باشد. همچنین مجلس ملی پنج عضو دادگاه اساسی را با پیشنهاد رئیس مجلس قانونگذار انتخاب می‌کند.

نماینده ویژه: مجلس مقننه یک مأمور ویژه یا مدافع حقوق بشر انتخاب می‌کند. کسی که به مدت ۶ سال و توسط سه پنجم رای همه نمایندگان این سمت را حفظ می‌کند. نماینده ویژه نمی‌تواند از سمتش برکنارشود و مانند یک عضو مجلس قانون گذار دارای مصونیت است.

قوه قضاییه

سیستم دادگاه شامل دادگاه‌های درجه یک، دادگاه‌های استیناف و یک دادگاه فرجام خواهی است که بالاترین دادگاه است. دادگاه‌های خاص ممکن است بواسطه قانون تشکیل شوند، اما «دادگاه‌های اضطراری» ممنوع هستند. همچنین یک دادگاه اساسی وجود دارد. طبق ماده۹۴ قضاوت و مراحل شکل‌گیری فعالیتهای دادگاهی بوسیله قانون اساسی و مقررات مشخص می‌شود. شورا قضایی پیشنهادات را در مورد کاندیداهای قضایی در اختیار رئیس چمهور قرار می‌دهد و مسئول پیشنهاد هر گونه اقدامات تنبیهی علیه آنها به عهده رئیس‌جمهور است.

دادگاه قانون اساسی: دادگاه قانون اساسی شامل ۹ عضو است: چهار نفر از آنها منتخب رئیس‌جمهور و پنج نفر منتخب مجلس قانونگذار هستند. این دادگاه موارد مورد نظر را بوسیله شعب دیگر و دولت‌های محلی مطابق با قانون اساسی و توافقات بین‌المللی مد نظر قرار می‌دهد. همچنین این دادگاه اختلافات حاصل از رفراندوم را برطرف می‌سازد و موانع لاینحلی را که موجب به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری می‌شود، مشخص می‌سازد. براساس اتهام پیشنهادی رئیس‌جمهور عمل می‌کند و عدم قابلیت رئیس‌جمهور را جهت عزل او از سمتش اعلام می‌کند.

 اصلاح قانون اساسی

به تبعیت از ماده ۱۱۱، یک قانون اساسی ممکن است توسط رفراندوم شکل گرفته شده توسط رئیس‌جمهور یا مجلس قانون گذار پذیرفته یا اصلاح شود. اکثریت رای همه نمایندگان مجلس جهت پیشنهاد یک اصلاحیه موردنیاز است، اما اگر رئیس‌جمهور این پیشنهاد را همراه با اعتراضات خود دوباره برگرداند، باز هم می‌تواند توسط وتوی حداقل دو سوم از نمایندگان مجلس تصویب شود. برای تصویب این پیشنهاد توسط رفراندوم باید «بیش از ۵۰٪ از رای‌ها، که نباید کمتر از یک چهارم رای‌های همه رای‌دهندگان ثبت شده باشد» دریافت گردد.

منبع: Robert L. Maddex, constitutions of the world, cqpress

ترجمه و تألیف: میثم آرائی درونکلا

+ فیزیک تک – قانون اساسی در ارمنستان
دانلود آهنگ جدید حامد همایون عاشقانه
5 ساعت پیش ارسال شده

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ جدید حامد همایون عاشقانه

و سوپرایز بزرگ رسانه آپ موزیک ، هیمنک ♪ آهنگ جدید حامد همایون عاشقانه ♪ با متن و بهترین کیفیت

تنظیم کننده : سامان امامی / شعر : محمدرضا نظری / آهنگسازی : حامد همایون

Download New Song By : Hamed Homayoun – Asheghaneh With Text And Direct Links In UpMusic

Asheghaneh دانلود آهنگ جدید حامد همایون عاشقانه

متن آهنگ عاشقانه حامد همایون

♪♪♫♫♪♪♯

یه خیابون دوتا عاشق یه هوای شاعرانه ی قشنگو نم بارون بزنه شلق شلق رو گونه هامون♫♪
بپیچه تو گوش کوچه خنده هامون برسه به گوش آسمون صدامون
چه قشنگه که بگیری دستمو نگام کنی و یهویی یواشکی صدام کنیو♫♪
نفس بشی و من♫♪ برات بمیرم بپرم دوباره دستاتو بگیرم بگم عاشق توام عزیزترینم
حالا من عاشقم یا تو میبندی چشماتو میگی فقط با تو قشنگه دنیا
قدم بزن با من تو نم نم بارون که مثل ما عاشق نمیشه پیدا♫♪
چشات مست و لبات خندون دلت پاکه مث بارون ببین لیلی کنار تو چه آرومه دل مجنون
حالا من عاشقم یا تو میبندی چشماتو♫♪ میگی فقط با تو قشنگه دنیا♫♪
قدم بزن با من تو نم نم بارون که مثل ما عاشق نمیشه پیدا
حالا من عاشقم یا تو میبندی چشماتو میگی فقط با تو قشنگه دنیا♫♪
قدم بزن با من تو نم نم بارون که مثل ما عاشق نمیشه پیدا♫♪

♪♪♫♫♪♪♯

حامد همایون عاشقانه

دانلود آهنگ جدید حامد همایون عاشقانه

+ دانلود آهنگ جدید حامد همایون عاشقانه
دانلود آهنگ مهدی احمدوند بارون
5 ساعت پیش ارسال شده

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ مهدی احمدوند بارون

موزیک بسیار زیبا و جذاب مهدی احمدوند بارون با بهترین کیفیت 320 و 128 و لینک مستقیم به همراه متن آهنگ

شعر : مهرزاد امیرخانی / آهنگسازی : میلاد ترابی

{ تکمیل آرشیو آپ موزیک }
Download New Song BY : Mehdi Ahmadvand – Baroon With Text And Direct Links In Upmusic.ir

ahmadvand baroon 1 دانلود آهنگ مهدی احمدوند بارون

متن آهنگ بارون مهدی احمدوند

♪♪♫♫♪♪♯

این اتفاقی نیست که من تو این شلوغی دیدمت♫
فهمیدمت تا دیدمت تا دیدمت فهمیدمت♫
این اتفاقی نیست که من میبینمت بازم تو رو♫
انگار تو تقدیر منی دیگه نمیبازم تو رو♫
زیر بارون با توام تو خیابون با توام♫
تو دلم برف اومده من تو زمستون با توام♫
حرفی از رفتن نزن نه نمیشه♫
من تو خیالم با توام تا خوبه حالم با توام♫
فنجون قهوه‌ م خالیه اما تو فالم با توام♫
خواهشی دیگه ندارم این آخریشه♫
این اتفاقی نیست هنوز نگاه تو شکل منه♫
احساس من مثل توئه احساس تو مثل منه♫
این اتفاقی نیست ببین عطرت هنوزم با منه♫
احساس این لحظه ‌ی من بدتر از عاشق بودنه♫
زیر بارون با توام تو خیابون با توام♫
تو دلم برف اومده من تو زمستون با توام♫
حرفی از رفتن نزن نه نمیشه♫
من تو خیالم با توام تا خوبه حالم با توام♫
فنجون قهوم خالیه اما تو فالم با توام♫
خواهشی دیگه ندارم این آخریشه♫

♪♪♫♫♪♪♯

مهدی احمدوند بارون

دانلود آهنگ مهدی احمدوند بارون

+ دانلود آهنگ مهدی احمدوند بارون
میم مثل «موفقیت‌های کوچک» • فیزیک تک
6 ساعت پیش ارسال شده

میم مثل «موفقیت‌های کوچک»

میم مثل «موفقیت‌های کوچک»

۵ (۱۰۰%) ۱ vote

محمد فاضلی را چند سال بیشتر نیست که می شناسم. جمعا هم سه چهار بار حضوری او را دیده‌ام، اما از احوالش مطلعم. جامعه شناسی است که درسش را خوب خوانده و ایده پرداز است. من البته فقط به خاطر یک خصلتش او را دوست دارم. این خصلت را خودم هم دارم: نزدیکی به قدرت اصلا موجب نمی‌شود که دیگر خودش نباشد، ملاحظه‌کاری کند و لکنت زبان بگیرد. او تا جایی به قدرت نزدیک می شود که فکر می کند می‌شود برای کشور کاری کرد یا می‌شود چیزی را اصلاح کرد؛ به محض آن که متوجه می‌شود که نمی شود کاری کرد، فاصله می‌گیرد یا از قدرت می‌زند بیرون.

من هم در سال ۷۹ با پذیرش معاونت پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس به قدرت نزدیک شدم و بعد از دو سال وقتی فهمیدم از درون ساختار قدرت نمی‌توان چیزی را اصلاح کرد، استعفا دادم و دیگر هم هیچ مسئولیتی را نپذیرفتم. اما خطایم این بود که فکر کردم می‌شود بیرون ساختار قدرت ایستاد و قدرت را اصلاح کرد. حدود ۱۵ سال بیرون قدرت ایستادم و آن را نقد کردم. اما اکنون دو سال است به این نتیجه رسیده‌ام که تا جامعه مدنی قدرت‌مند نشود مخاطبه با اصحاب قدرت چه از درون ساختار چه از بیرون ساختار اثری ندارد.

محمد فاضلی اما این خطا را مرتکب نشد. وقتی که دید درموقعیت معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک، کاری برای اصلاح قدرت نمی‌توان کرد، کناره گرفت و یکراست رفت سراغ جامعه مدنی و انرژی اش را صرف تقویت نیروهای جامعه مدنی کرد. یکی از کارهای خوبش، ایده راه اندازی کانال تلگرامی «موفقیت‌های کوچک»‌ بود. ایده این کانال این است که ما به جای آن که تلاش کنیم حکومتی را اصلاح کنیم که تا سرش به سنگ نخورد هوشیار نخواهد شد، بیخودی انرژی و وقت خود را برای اصلاح آن تلف نکنیم، بلکه شروع کنیم خودمان را و محیط اجتماعی‌مان را و محیط زیست‌مان را و الگوهای رفتاری غلط‌‌‌‌مان را اصلاح کنیم. اگر ما خودمان را اصلاح کنیم، وقتی حکومت با یک ضربه پیش بینی نشده یا در اثر فشارها و بحران‌ها هوشیار شود، ما می‌توانیم برای بهبود اوضاع کمکش کنیم. اما اگر ما خودمان اصلاح نشویم، حکومت که هوشیار شد به جای کمک برای بهبود اوضاع، تازه شروع می‌کنیم به انتقام کشیدن وتخریب کردن و دست به یقه شدن و بعد همه با هم به ته دره سقوط می کنیم.

در انقلاب اسلامی همین حادثه رخ داد. شاه اول حرف ما را نمی شنید و ما هی بیشتر فریاد کشیدیم و عصبانی تر شدیم. بالاخره زمانی که شاه صدای ما را شنید و گفت پیام انقلاب شما را شنیدم، دیگر ما آنقدر در هیجان و هیاهوی انقلاب خود گم شده بودیم که صدای شاه را نشنیدیم. انقلاب اسلامی حاصل برخورد تاریخی یک حکومت نابالغ با یک جامعه مدنی نابالغ بود. اگر یکی از این دو بالغ بود، صدای دیگری را به موقع می‌شنید و نمی‌گذاشت کار به فروپاشی بکشد؛ بلکه پیش از نقطه فروپاشی، برای یک انتقال عقلانی در قدرت، به تفاهم می رسیدند.

به قول حضرت سعدی:

دو عاقل را نباشد کین و پیکار
نه دانایی ستیزد با سبکسار

اگر نادان به وحشت سخت گوید
خردمندش به نرمی دل بجوید

وگر بر هر دو جانب جاهلانند
اگر زنجیر باشد بگسلانند

حکومت اکنون چنان خودش را در بحران گرفتار کرده است که دیر یا زود باید بین پذیرش پارادایم شیفت (افق گشایی / دگرش پذیری) یعنی پذیرش تغییرات جدی در اولویت‌بندی اهداف و چیدمان ساختار خویش یا تن دادن به درهم‌ریزی ساختار کنونی تصمیم بگیرد. اصلا دیگر نیازی به نقد ما نیست. نقد مربوط به زمانی است که بحران نیامده است؛ می‌گوییم و نقد می‌کنیم بلکه بحران نیاید. اکنون دیگر بحران آمده است، خود بحران بهترین ناقد عملکرد این ساختار قدرت است. اکنون ما باید برویم و به مسئولیت‌های دیگرمان برسیم. و پیش از همه باید برویم سراغ اصلاح خودمان و الگوهای رفتاری‌مان و تقویت نهادهای مدنی‌مان. پس بیاییم به جای این که همه نگاهمان به قدرت و اصلاح آن یا براندازی آن باشد، نورافکن‌هامان را به سوی خودمان و رفتارمان بتابانیم. نقش خطاهای ما و عملکردهای نامناسب اجزای مختلف جامعه از افراد گرفته تا خانواده تا فعالین اقتصادی و دیگر بخش‌ها،  در به بحران کشیده شدن کشور، کمتر از نقش حکومت نیست. فقط یک مثال آن این است که اگر حکومت سالی ۵۰۰ نفر را با اتهام‌های مختلف اعدام می کند، ما سالی ۱۶ هزار نفر از خودمان را، بدون اتهام، در تصادفات رانندگی می‌کشیم.

آری اکنون نوبت آن است که تک تک ما اصلاح را از خودمان شروع کنیم؛ شاید اگر همه شروع کنیم، امواج تحول به صورت قدرتمند شکل بگیرد. مثلا اگر همین ایده کانال «موفقیت های کوچک» موفق شود، یک موفقیت بزرگ است. یعنی اصلاحات کوچکی که از یک منطقه شروع می‌شود به یکباره می‌تواند به سراسر کشور گسترش یابد و یک اصلاح بزرگ ایجاد کند. تنها اگر چنین شود می‌شود گفت که مردم ما از سه انقلاب قبلی (انقلاب مشروطیت، نهضت ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی) درس گرفته اند.

کانال موفقیت های کوچک، اقدامات کوچک اما موفقیت آمیز را در سراسر کشور منعکس می کند. اقداماتی که اگر در همه جا گسترش یابد، می‌تواند به اصلاحات بزرگ در کشور بینجامد. این روزها در جای‌جای کشور شاهد افرادی بزرگوار اما گمنام هستیم که با امید ایجاد بهبودی کوچک اما عمیق در اطراف خود، دست به کنشگری زده اند. مهم نیست کجاست، در تهران است یا در سیستان و بلوچستان، در حوزه آب و محیط زیست است یا بهداشت، در خانواده است یا در نظام آموزشی، مهم این است که یک اقدام لازم و مغفول مانده اما مهم و تاثیر گذار است. ما چاره ای نداریم جز آن که هر کس در وانفسای کنونی دست به کنشی عقلانی و اخلاقی و امیدوارانه می‌زند را شناسایی کنیم و عمل او را برجسته کنیم و از او حمایت کنیم. ما ـ هم حکومت هم جامعه ـ تاکنون خیلی برای موفقیت های بزرگ دست به کار شده ایم اما پی‌در‌پی شکست خورده ایم. اکنون ما نیارمند زنجیره بی نهایتی از موفقیت‌های کوچک هستیم.

پس کانال موفقیت های کوچک را حتما ببینید و عضو شوید و آن را به هر کس که گمان می‌کنید به اصلاح کشور از طریق روش‌های عقلانی اعتقاد دارد معرفی کنید. هر چه اعضای کانال «موفقیت‌های کوچک» بیشتر شود به این معنی است که وقتی یک موفقیت کوچک در کشور شکل می گیرد احتمال تبدیل آن به یک موفقیت بزرگ بیشتر خواهد بود. خیلی باید افسوس بخوریم که کانال‌های ورزشکاران یا هنرپیشه ها و بدتر از همه کانال‌هایی که تیشه به دست گرفته اند و با تخریب و تشویق بی‌ثباتی و انتشار اخبار نادرست یا ناامید کنند، ریشه امید اجتماعی را می زنند، گاهی چند صد هزار و در مواردی به صورت میلیونی عضو دارند، ولی کانال هایی که دنبال بهبود ذره ذره و گام به گام و عمیق‌ و تدریجی رفتارها و ساختارهای ما هستند، در بهترین حالت چند ده هزار عضو دارند.

این علامت خوبی نیست که نیروها و انسانهایی که تمایل دارند کشور از طریق عقلانی و آرام و با مشارکت واقعی اجتماعی و متکی به خود، اصلاح شود همتشان و جدیتشان و پیگیری شان و انرژی شان و انگیزه شان بسیار کمتر آنانی است که می خواهند از طریق هیجان و گشودن مسیرهای غیرعقلانی و تخریبی، اوضاع را تغییر دهند . این دقیقا نشانه بیعرضگی ماهایی است که با دیدن تجربه سه انقلاب پر هزینه در یک قرن اخیر به این اعتقاد رسیده ایم که از انقلاب و شورش و بی ثباتی و هرج و مرج، راهی به سوی آزادی و دموکراسی و سعادت و رفاه و رشد و توسعه باز نمی شود. اگر اعضای کانال موفقیت های کوچک به چند صد هزار نرسد یعنی نیروهای طالب ثبات و تغییرات عقلانی، لیاقت این که مسیر جامعه را هدایت کنند ندارند و درعمل این نیروهای منهدم کننده اند که سرنوشت آینده ما را رقم خواهند زد.

پس ماموریت ما این است: هر کدام از ما کانال «موفقیت های کوچک» را به تمام کسانی که به روش‌های عقلانی و اخلاقی برای اصلاح و تحول در ساختارهای کشور معتقدند، معرفی کنیم و این کار را آنقدر ادامه بدهیم تا تعداد اعضای این کانال دستکم به یکصدهزار نفر برسد.

من به آینده بسیار امیدوارم. معتقدم بحران‌های بزرگ جاری در کشور بالاخره ساختار قدرت را مجبور می کند که بین بقای خود و ادامه مسیر کنونی تصمیم بگیرد؛ و تجربه نشان داده است که آنان بقا را انتخاب می کنند. اما تفاوت این انتخاب با انتخاب در بحران‌های قبلی این است که اکنون تنها یک انتخاب در برابر ساختار قدرت مانده است‌: عقلانی شدن ساختار. در انتخاب های قبلی آنها می‌توانستند میان دو گزینه «غیرعقلانی» هم تصمیم بگیرند. چون در بحران‌های قبلی از یک سو گزینه‌های در پیش رو بیش از یک گزینه بودند و از سوی دیگر انباشت‌های اقتصادی و درآمدهای فروان نفتی اجازه می‌‌داد که حکومت خطاهای خود را با پول نفت بپوشاند.

 اما الان دیگر هیچ انرژی و فرصت و منابعی برای انتخاب های دیگر نمانده است؛ ما یا در مسیری عقلانی و غیرایدئولوژیک قرار می گیریم یا فرو می‌ریزیم. گزینه دیگری وجود ندارد که کمک کند که ساختار باز هم به همان شکل ناکارآمد و فسادآمیز قبلی ادامه بدهد و خود را بازسازی یا بازتولید کند. با روند تحولات کنونی، من تقریبا مطمئن هستم که سیستم به زودی، به گمانم در همین چند ماه آینده، مجبور می‌شود تصمیمات بزرگ بگیرد و گمان می کنم – البته فقط و فقط با دریافتی شهودی – که ساختار موجود هنوز انسجام و قدرت لازم را دارد که تصمیم‌های بزرگی بگیرد و هزینه های لازم را بدهد تا در مسیری عقلانی بیفتد (فقط دعا کنیم که از بیرون یا از درون حادثه ای روند طبیعی تحولات را به انحراف و بی‌ثباتی نکشاند).

در این فرایند، هر چه جامعه مدنی پرتوان تر و منسجم‌تر باشد و زودتر بتواند در تحولات، خودش را دریابد و همبستگی خود را حفظ کند و دست به همکاری و مشارکت جمعی بزند، کم هزینه تر می توانیم از تحولات عبور کنیم. تفاوتی که امروز با گذشته دارد این است که فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی قدرت جامعه مدنی را خیلی بالا برده است به شرط آن که نخبگان فکری و نیروهای عقلانی جامعه مدنی بتوانند همدیگر را بیابند و در تحولات بتوانند الگوهای کنش‌گری عقلانی را در گستره کل کشور تکثیر کنند.

ما برای این که «موفقیت های کوچک محلی» به «موفقیت های بزرگ ملی» تبدیل شود باید باور کنیم که اگر به طور جدی برای همبستگی نیروهای عقلانیت طلب ملی اقدام نکنیم، آنگاه آنهایی که فکر می کنند با اقتدارگرایی یا با کنش‌گری‌های هیجانی و غیرعقلانی می‌توانند کشور را به سمت بهروزی ببرند، ما را به کام یک درهم ریزی بزرگ می‌کشانند. بیایید قدرت خود را آزمون کنیم. شروع کنیم آنقدر کانال «موفقیت‌های کوچک»‌ را به دوستان خود معرفی کنیم تا تعداد اعضای آن به یکصد هزار نفر برسد. ما می‌توانیم.

.


.

میم مثل «موفقیت‌های کوچک»

نویسنده: محسن رنانی

.


.

مطالب مرتبط:

افسانه پیل و پراید

سخنرانی محمد فاضلی پیرامون کتاب «اصلاحات برای خروج از دام اجتماعی»

.


.

+ میم مثل «موفقیت‌های کوچک» • فیزیک تک
دانلود نوحه این گل را به رسم هدیه
6 ساعت پیش ارسال شده

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود نوحه این گل را به رسم هدیه

در این ساعت رسانه آپ موزیک نوحه این گل را به رسم هدیه از میثم مطیعی را برای شما کاربران اماده کرده است

Download New Nohe By : Meysam Motiee – Shahr Ma Shahidi Avordan With Direct Links In UpMusic

ser دانلود نوحه این گل را به رسم هدیه

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

اين گل را به رسم هديه
تقديم نگاهت كرديم ♬♫
حاشا اينكه از راه تو ♬♫
حتى لحظه اي برگرديم ♬♫
يا زينب ♬♫
از شام بلا شهيد آوردند
با شور و نوا شهيد آوردند

سوي شهر ما شهيدي آوردند
در خون خفته كه نگذارد ♬♫
نخل زينبي خم گردد ♬♫
حاشا از حريم زينب♬♫
يك آجر فقط كم گردد
يا زينب

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

نوحه این گل را به رسم هدیه

دانلود نوحه این گل را به رسم هدیه

+ دانلود نوحه این گل را به رسم هدیه
دانلود نوحه این گل را به رسم هدیه
6 ساعت پیش ارسال شده

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود نوحه این گل را به رسم هدیه

در این ساعت رسانه آپ موزیک نوحه این گل را به رسم هدیه از میثم مطیعی را برای شما کاربران اماده کرده است

Download New Nohe By : Meysam Motiee – Shahr Ma Shahidi Avordan With Direct Links In UpMusic

ser دانلود نوحه این گل را به رسم هدیه

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

اين گل را به رسم هديه
تقديم نگاهت كرديم ♬♫
حاشا اينكه از راه تو ♬♫
حتى لحظه اي برگرديم ♬♫
يا زينب ♬♫
از شام بلا شهيد آوردند
با شور و نوا شهيد آوردند

سوي شهر ما شهيدي آوردند
در خون خفته كه نگذارد ♬♫
نخل زينبي خم گردد ♬♫
حاشا از حريم زينب♬♫
يك آجر فقط كم گردد
يا زينب

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

نوحه این گل را به رسم هدیه

دانلود نوحه این گل را به رسم هدیه

+ دانلود نوحه این گل را به رسم هدیه
دانلود آهنگ مهدی یراحی صورتک
6 ساعت پیش ارسال شده

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ مهدی یراحی صورتک

سوپرایز جدید مهدی یراحی برای شما کاربران ترانه صورتک با بهترین کیفیت

Exclusive Song: Mehdi Yarrahi | Sooratak With Text And Direct Links In UpMusic

dsfxcv دانلود آهنگ مهدی یراحی صورتک

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

توضیحات مهدی یراحی در اینستاگرام »

پخش موزيك ويدئوى “صورتك” شنبه ٢٨ مهر ، رأس ساعت ٢١ از كانال تلگرام همين صفحه
همراهتون.

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

مهدی یراحی صورتک

 

دانلود آهنگ مهدی یراحی صورتک

+ دانلود آهنگ مهدی یراحی صورتک
دانلود آهنگ مهدی یراحی صورتک
6 ساعت پیش ارسال شده

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ مهدی یراحی صورتک

سوپرایز جدید مهدی یراحی برای شما کاربران ترانه صورتک با بهترین کیفیت

Exclusive Song: Mehdi Yarrahi | Sooratak With Text And Direct Links In UpMusic

dsfxcv دانلود آهنگ مهدی یراحی صورتک

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

توضیحات مهدی یراحی در اینستاگرام »

پخش موزيك ويدئوى “صورتك” شنبه ٢٨ مهر ، رأس ساعت ٢١ از كانال تلگرام همين صفحه
همراهتون.

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

مهدی یراحی صورتک

 

دانلود آهنگ مهدی یراحی صورتک

+ دانلود آهنگ مهدی یراحی صورتک
فیزیک تک – ۳۲ طالب در بادغیس کشته و زخمی شدند
7 ساعت پیش ارسال شده

 

مسئولین در فرماندهی پولیس بادغیس می‌گویند که درگیری مسلحانه میان طالبان و قوای دولتی در حومه شهر قلعه نو، مرکز بادغیس، ۱۸ طالب کشته و ۱۴ تن دیگرشان زخمی شدند.

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۵ میزان ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۵۷

۳۲ طالب در بادغیس کشته و زخمی شدند

به گزارش فیزیک تک فیزیک تک، «نقیب الله امینی»، سخنگوی فرماندهی پولیس بادغیس گفت که دیشب ساعت یک، طالبان بالای پوسته‌های اردوی ملی در کمربندی شهر قلعه نو حمله کردند نمود.
وی در ادامه افزود که این درگیری یک ساعت طول کشید که با وارد شدن تلفات به دشمن پایان یافت.
به گفته وی، در این زد و خوردها، چهار سرباز ارتش کشته و سه تن دیگرشان هم زخمی شده‌اند.
گروه طالبان مسلح تاکنون در این مورد چیزی نگفته‌است.
قابل ذکر است که با نزدیک شدن زمان انتخابات پارلمانی، حملات طالبان به نقاط مختلف بادغیس بیشتر شده‌است.
این در حالی است که انتخابات پارلمانی روز شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.
مرتضی کریمی، خبرنگار فیزیک تک در هرات

گزارشگر : مرتضی کریمی

 

 

+ فیزیک تک – ۳۲ طالب در بادغیس کشته و زخمی شدند
تمامی حقوق مطالب برای وبسایت فیزیک تک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
تمامی حقوق مطالب برای وبسایت قدرت گرفته از : بک لینکس