ما و ضربه های زمان کودکی • فیزیک تک
5 ماه پیش ارسال شده

ما و ضربه های زمان کودکی

مسئله تحول یکی از ناگشودنی ترین معماهای زندگی اکثر ماست. دغدغه این که «چرا تغییر نمی کنم» و «چرا به رهایی نمی رسم» گاه تمام عمر گریبان ما را رها نمی کند. و خودشناسی، دانش نیل به آزادی و رهایی است، رهایی خلل ناپذیری که با آگاهی ژرف و  ریشه ای از مسائل خود محقق می شود. در این گفتار، به موضوع «ضربه های کودکی» به عنوان گوشه ای از معمای رهایی پرداخته ام.

لذت های تلخ

یکی از دلایل خلاص نشدن از رنج های روحی، لذت های اضطراب آلودی است که با یک زندگی عصبی همراه است: لذت های نهفته در غرور، تفاخر، خودنمایی، کنف کردن دیگران، خوداثباتی و انتقام. این لذت ها و آن رنج ها، دو روی یک سکه اند و ما می خواهیم یک روی سکه را نگه داریم و روی دیگرش را دور بیندازیم و این کاری است ناممکن. کسانی که از وضع روحی ناگوار خود شکایت دارند، غالبا فقط نابودی بخش ناخوشایند رفتار خود را می خواهند و حاضر نیستند از قسمت خوشایند آن دست بکشند. این اشخاص حاضر نیستند برتری از دیگران را رها کنند، حاضر نیستند کسی نباشند و خودنمایی، منم منم و غرور را کنار بگذارند. البته این ها سر و ته یک چیز است. اگر آن لذات «خوشایند» را رها کنیم این دردهای ناخوشایند هم از بین خواهند رفت. مساله ما این است که با لذت آرامش و بی نیازی آشنا نیستیم. اگر طعم شیرین آن لذت بزرگ را می چشیدیم، دیگر حاضر نمی شدیم به لذت های حقیر و اضطراب آلود پیشین بازگردیم.

سرآغاز رنج های روحی و روانی چیست؟‌ مشکلات روحی و رفتاری آدم ها را اغلب با توجه به گذشته و بخصوص دوران کودکی آنها توضیح می دهیم. می گوییم فلانی در گذشته ضربه های روحی خورده و رفتارها یا احساسات ناخوشایند او نتیجه چنین ضربه هایی است. به گمان من چنین نتیجه گیری ای به طور کلی صحیح است. اما در اینجا یک پرسش مهم وجود دارد. این که ضربه روحی دقیقا چیست؟ این ضربه ای که از تحقیر و تهدید در شخص به جا مانده چیست که امروز موجب ناراحتی های مختلف می شود؟

باید گفت دست کم بخش بزرگی از آنچه از آزار محیط در شخص بجا مانده،  یک طرز فکر مشکل ساز و آزاردهنده است. به عبارت دیگر، ضربه روحی در واقع ضربه فکری و باوری است و این مطلبی است که غالبا از آن غفلت می شود (اختلال های روان تنی و پاتولوژیک از این بحث خارج است). فردی که تحقیر شده تصور می کند برای انتقام، باید دیگران را تحقیر کند یا رفتاری متکبرانه در پیش بگیرد. کسی که با او خشونت شده تصور می کند باید با دیگران با خشونت رفتار کرد یا بر عکس، باید به این و آن باج داد. خیلی ها عادتا به اطرافیان به چشم “احمق” و “مزاحم” و “دشمن” نگاه می کنند و طبیعی است که همیشه نسبت به دیگران حالت تهاجم و نفرت و کلافگی دارند. بعضی ها هم نگاه شان به خودشان، به چشم یک موجود ضعیف و قابل ترحم یا حقیر و ناتوان است.

از نظر عقلانی، اگر علتی از بین رفت  معلول آن هم دیگر وجود نخواهد داشت. اگر درختی بیست سال پیش خشک شده باشد امروز امکان ندارد میوه ای از همان درخت پدید بیاید چرا که وقتی عامل از بین رفت نتیجه هم از بین می رود. سوال این است که چطور ممکن است ما امروز از چیزی رنج ببریم که در گذشته باقی مانده است و دیگر با ما نیست؟

دو روی سکه

نکته این است که عامل اکثر رنج های ما باورها و اعتقاداتی است که امروز در تفکر ما وجود دارد. مانع خلاصی ما طرز فکری است که خود ما هم اکنون در ذهن مان حمل می کنیم. این دیگر بخشی از ماست و مسؤولیت آن با ماست. چگونه ممکن است انسان خواهان حقارت دیگران باشد و در عین حال تبعات چنین خواسته ای را نپذیرد؟ چطور ممکن است کسی لذت خودنمایی و تحسین را بخواهد ولی از رنج کم محلی در امان باشد؟ چگونه می توان به این و آن نفرت ورزید و از رنج اضطراب و حس حقارت بر کنار ماند؟ اینها دو روی یک سکه هستند ولی ما این یکی بودن را نمی بینیم. ما یک سوی سکه را می خواهیم و از سوی دیگر آن گریزانیم. بعضی از ما از تحقیر و خودنمایی و جلو زدن از دیگران و کنف کردن این و آن لذت می بریم و حتی خیلی وقت ها با افتخار از چنین “موفقیت” هایی تعریف می کنیم، ولی حاضر نیستیم تبعات آن را که ترس و اضطراب و تنهایی از جمله آن هاست تحمل کنیم.

خانمی را می شناختم که از هیچ فرصتی برای خودنمایی به دوستان (بخوانید رقبا) نمی گذشت. بوسیله عکس و فیس بوک و لباس و جواهرات و هر چیز ممکن سعی داشت به دیگران نشان بدهد که شخصی است دارا، زیبا، توانا، با اهمیت و خلاصه ایده آل. احتمالا شما هم از این دست آدم ها در اطراف تان دیده اید. همین شخص به شدت از حرف مردم وحشت داشت و دائما تمهیداتی بکار می برد تا مبادا این و آن کوچکترین بویی از مشکلات خود یا خانواده اش ببرند. تعجبی هم نداشت. عشق به خودنمایی، روی دیگرش وحشت از رسوایی است! این خانم از رفتارهای برتری طلبانه و زورگویانه والدینش در زمان کودکی شکوه می کرد. او  پدر و مادرش را به خاطر چنین رفتارهایی محکوم می کرد و آنها را مسؤول اضطراب و تضادهای درونی خود می دانست، اما واقعیت این بود که زندگی این شخص، شکل تکثیر شده ای از زندگی پدر و مادر برتری طلب و خودنمای خویش بود. او از جهت طرز فکر و اهداف زندگی اش، درست مانند والدینش می اندیشید و مثل آنها زندگی می کرد. مشکل کسانی مثل او این نیست که «چرا پدر و مادرم من را با لذت های مخربی مثل رقابت و خوداثباتی آشنا کرده اند» ـ ایشان اساسا چنین مشکلی نداشت و در این مورد با والدینش کاملا «موافق» بود! ـ  بلکه مسئله اش این بود که چرا من به قدر کافی در کسب چنین لذت هایی موفق نشده ام و چگونه می شود در چنین جنگی پیروز شد!‌ طبیعی است، تا زمانی که آن لذت ها، هدف و معنای زندگی شخص را تشکیل می دهند، دست و پا زدن در تار عنکبوت تردید و اضطراب هم اجتناب ناپذیر است (این مطلب را در کتاب های «بندباز» و «از رنج تا رهایی» مفصلا تشریح کرده ام).

ضرورت بیداری

ما انتظار داریم که لذت های ناشی از یک تفکر عصبی را داشته باشیم و در عین حال از رنج های آن در امان بمانیم. چنین چیزی محال است مگر البته با خودفریبی (توجه داشته باشید که «عصبی» لزوما به معنی عصبانی نیست و عمده گره های روحی را دربر می‌گیرد). این ها لذت های تلخی است که ما به آن خو گرفته ایم و به دلخوشی آنهاست که با استخوان لای زخم روزگار را طی می کنیم. خانمی که از او سخن گفتم متوجه نیست که «ضربه ای» که محیط ناهنجار کودکی بر او وارد کرده، فقط تصویر حقارت آمیزی نیست که در ذهن او نشانده است، بلکه امیال و لذت های رنج آوری است که او را با آن آشنا کرده اند و خود او امروز با دو دست به آنها چسبیده است و همه زندگی اش جریانی از دلمشغولی در کسب آن هاست. اگر قرار باشد انسان از رنج اضطراب و تضاد رها شود، باید لذت های تخدیرکننده و فریب آمیزی را هم که از محیط خود آموخته است، از دست بنهد و آنها را ترک بگوید. و در این راه اولین گام، بیدار شدن به یکی بودن آن لذت ها و این رنج هاست.

شاید حقیر دیدن خود یا نفرت به دیگران، در گذشته بر ذهن ما تحمیل شده است، اما امروز همه این ها جزو باورهای ماست و ماییم که به واقع به آنها عقیده داریم! با کمی دقت در می یابیم که دست کم سهم مهمی از آنچه امروز ما را رنج می دهد باورهای غلط و متناقض خودمان است. و این است اهمیت مبرم خودشناسی و  نقد خویش. برای رهایی از رنج باید ابتدا مساله را در تمامیت آن ببینیم و سپس برای تجدید نظر در باورهای نادرست و رنج آور خود تلاش کنیم.

آخرین نکته این که بیدار شدن به چنین حقیقتی، نباید باعث یأس یا ناراحتی ما به عنوان انسان خواهان رهایی و شادمانی بشود بلکه بر عکس باید مایه خوشنودی ما باشد چرا که نشان می دهد ما در تعیین احساسات خود، موجودی ناتوان و منفعل نیستیم بلکه اختیار تداوم یا توقف حالات و احساسات مان همچنان در دست خود ماست. فقط باید به قدر کافی در بازبینی و پالایش ذهنیت های خود جدی باشیم.

با مهر بسیار

.


.

ما و ضربه های زمان کودکی

نویسنده: ساسان حبیب وند

.


.

+ ما و ضربه های زمان کودکی • فیزیک تک
فیزیک تک – منابع آگاه: روایت رسانه‌های دولتی عربستان از تیراندازی در کاخ شاهی ساختگی است
5 ماه پیش ارسال شده

 

یک منبع آگاه در دربار پادشاهی سعودی با رد گزارش‌های رسمی ریاض در خصوص حادثه چند شب گذشته در نزدیکی کاخ پادشاهی عربستان از «بی‌ثباتی» و «گیجی» در خاندان سعودی خبر داد.

تاریخ انتشار : دوشنبه ۳ ثور ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۰

منابع آگاه: روایت رسانه‌های دولتی عربستان از تیراندازی در کاخ شاهی ساختگی است

به گزارش فیزیک تک، در نخستین ساعات یکشنبه (۲ ثور ۱۳۹۷) اخباری از تیراندازی در نزدیکی کاخ پادشاهی عربستان سعودی مخابره شد.
بر اساس اخبار منتشر شده درگیری‌ها با سلاح سبک انفرادی در حد «کلاشینکف» و «ام ۴» در داخل کاخ الخزامی محل استقرار بن سلمان ولیعهد عربستان بود.
به محض آغاز درگیری‌ها هم «بن سلمان» ولیعهد و هم خود «سلمان» شاه عربستان از محل خارج شده و کاخهایشان هم در سه لایه به محاصره کامل نیروهای ویژه و زره پوش‌های مجهز به تسلیحات سنگین درآمده‌اند.
این در حالی بود که گزارش رسمی از سوی عربستان سعودی از تیراندازی جهت اسقاط یک هواپیمای بدون سرنشین خبر می‌داد؛ خبری که بدون انتشار عکسی از اسقاط هواپیمای بدون سرنشین همراه بود و گمانه زنی در خصوص جعلی بودن این روایت را تقویت می‌کرد.
در همین حال، فعالان رسانه ای سعودی روایت رسمی از قضیه تیراندازی در داخل کاخ شاه و ولیعهد سعودی را که مدعی هستند حادثه امشب تیراندازی به سمت یک هواپیمای بدون سرنشین بوده‌است، زیر سؤال بردند.
این فعالان اعلام کردند که تصاویر منتشرشده هیچ گونه تیراندازی هوایی و به سمت هواپیمای بدون سرنشین را نشان نمی‌دهد بلکه درگیری‌ها بر روی زمین جریان داشته و تیراندازی به سمت هوا وجود نداشته‌است.
از سوی دیگر مجتهد فعال توییتر و افشاگر اخبار مربوط به دربار آل سعود در واکنش به تیراندازی یک شنبه شب در منطقه «الخزامی» در عربستان نوشت که این حمله با استفاده از یک موتر مجهز به توپ مسلسل کالیبر ۵۰ میلیمتری انجام شده‌است.
وی تأکید کرده که پاسخ به این حمله به صورت تصادفی صورت گرفته و هنوز هویت افراد مهاجم و هدف از این اقدام یا شمار زخمی‌ها گزارشی در دست نیست و ماجرای هواپیمای بدون سرنشین که از سوی رسانه‌های دولتی عربستان منتشر شده ساختگی است.
یک منبع آگاه در دربار سعودی در گفتگو با فیزیک تک ایرانی مهر نیز روایت رسمی دولت عربستان را زیر سؤال برد و آن را تأیید نکرد.
این منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود از بی‌ثباتی و گیجی در خاندان پادشاهی سعودی متعاقب حوادث یکشنبه خبر داد.

+ فیزیک تک – منابع آگاه: روایت رسانه‌های دولتی عربستان از تیراندازی در کاخ شاهی ساختگی است
روزهای بازنشستگی کپلر نزدیک است!
5 ماه پیش ارسال شده

 

مجله علمی ایلیاد – تلسکوپ فضایی کپلر که برای بشر امکان مشاهده‌ی تعداد زیادی از سیارات دیگر را فراهم می‌کرد، در حال نابودی است. به گفته‌ی ناسا، این فضاپیما تنها برای چند ماه دیگر سوخت کافی دارد و هنگامی که سوخت آن تمام شود، ماموریت این تلسکوپ به پایان خواهد رسید و تماس آن با زمین قطع خواهد شد. البته از اولین باری که ماموریت فضاپیمای کپلر دچار مشکل شد، مدت‌زمان زیادی می‌گذرد.

این تلسکوپ فضایی که مدام توسط اشعه‌های کیهانی صدمه می‌دید، باید در سال ۲۰۱۳ هنگامی که یکی از مکانیزم‌های آن دچار اختلال شده بود، به ماموریت خود پایان می‌داد، اما کپلر توانست بر مشکلات خود غلبه کند و با جست‌وجو در کهکشان، مدارک بسیاری را دال بر وجود سیاراتی کشف کند که شاید در سال‌های آینده به محل سکونت دومی برای جمعیت رو به افزایش زمین تبدیل شوند.

پشت سر نهادن این مشکلات سبب شده که دانشمندان، هم اکنون نیز امیدوار باشند که این تلسکوپ بتواند برای مدتی طولانی‌تر از چند ماه، دوام آورد؛ هر چند، نهایتاً با پایان یافتن سوخت و خارج شدن از مدار، دانشمندان باید به ماموریت این فضاپیما پایان دهند، چرا که دیگر سوختی در کپلر باقی نمانده که آن را به سوی زمین بازگرداند.

در مدت زمان باقی مانده، ناسا تنها می‌تواند از این تلسکوپ که روزهای پایانی زندگی خود را سپری می‌کند، برای تفحص آسمان و کسب اطلاعات علمی که بعدها بر روی زمین تحلیل خواهند شد، استفاده کند. به گفته‌ی یکی از کارکنان ناسا: «ما متعهد هستیم تا این کار را تا زمانی که سوختی وجود دارد و به واسطه‌ی آن کپلر می‌تواند اطلاعات را به زمین مخابره کند، ادامه دهیم.»

گاهی اوقات، ناسا مجبور است تا مقداری سوخت را برای ماموریت نهایی فضاپیمایی کنار بگذارد، تا از نابودی خود به خود آن مطمئن شود. انجام این کار تضمین می‌کند که تجهیزات فضاپیما به‌طور کامل نابود شده‌اند و سبب حصول اطمینان از عدم ورود فضاپیما به  یکی از اقمار سیاره‌ها و انتقال هر نوع حیاتی که به‌طور تصادفی حمل می‌شده، می‌گردد؛ درست همانند فضاپیمای کاسینی که با برخورد به جو زحل به‌طور کامل نابود شد. اما برای تلسکوپ فضایی کپلر چنین کاری نیاز نیست، زیرا این تلسکوپ، در مدار خود که در حدود ۱۵۳ میلیون کیلیومتری از مدار زمین فاصله دارد، شناور است.

از آنجا که ماموریت کپلر به پایان رسیده است، ناسا ماهواره‌ی تحقیقاتی «TESS» خود را در ۱۶ آوریل پرتاب کرد. TESS، کاری مشابه کپلر را انجام خواهد داد، اما با این تفاوت که این ماهواره قادر است، تقریباً تمام پهنه‌ِی آسمان را اسکن کرده و به دنبال سیارات مشابهی که توسط کپلر کشف شده بودند، باشد.

 

نوشته: اندرو گریفین
ترجمه: سهیلا دوست‌پژوه – مجله علمی ایلیاد

منبع: independent.co.uk

مشاوره رایگان اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی از دانشگاه های استرالیا،آمریکا،کانادا،انگلستان ، نیوزیلند و مالزی

در صورتی که مایلید شرایط شما جهت ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور، توسط مشاورین باتجربه و متخصص موسسه «ایلیاد بین‌الملل» ارزشیابی گردد، فرم مشاوره زیر را تکمیل نمایید. پس از دریافت اطلاعات، حداکثر طی دو روز کاری با شما تماس خواهیم گرفت. قابل توجه است که موسسه ایلیاد بین‌الملل دارای مجوز اعزام دانشجو از وزارت علوم ایران می‌باشند.

+ روزهای بازنشستگی کپلر نزدیک است!
طیف نگاری جذب اشعه ایکس رومیزی : PSI : شرح خبر
5 ماه پیش ارسال شده

از یک چیدمان مبتنی بر لیزر می‌توان جهت کاربردهای طیف نگاری اشعه ایکس استفاده کرد، به طوری که دقت این گونه آزمایش‌ها با تجهیزات بزرگ مقیاس سنکروترون رقابت می‌کند.

طیف نگاری جذبی اشعه ایکس (XAS) ابزاری جامع جهت استفاده در علم مواد، شیمی و بیولوژی است. با بررسی نحوۀ جذب اشعه‌های ایکس توسط الکترون‌های هستۀ اتمی در یک نمونه، این تکنیک قادر به فاش نمودن ساختار موضعی حول و حوش اتم‌های انتخاب شده می‌باشد. اندازه گیری‌های XAS نوعاً با استفاده از باریکه‌های اشعه ایکس سنکروترون که به خوبی و در مقیاس بزرگ کنترل شده‌اند انجام می‌پذیرند. اگرچه، یک بررسی جدید نشان می‌دهد که یک منبع رومیزی اشعه ایکس که توسط لیزرها هدایت می‌شود نیز می‌تواند برای بدست آوردن طیف XAS استفاده شود، دقت این منبع در این حالت قابل قیاس با طیف سنکروترون است.

T. Popmintchev/Univ. of California San Diego; D. Popmintchev/JILA and Univ. of Colorado Boulder

این چیدمان توسط Dimitar Popmintchev از دانشگاه کولورودا و JILA واقع در بولدر و همکارانش استفاده شد، به طوری که اشعه‌های ایکس از طریق تولید هارمونیک بالا (HHG) تولید می‌شوند. در این حالت یک باریکه فروسرخ لیزری روی یک نمونه گازی متمرکز شده و منجر به تولید تابش در فرکانس‌های بالاتر می‌شود. منابع HHG قبلی در فرکانس‌های لازم برای بیشتر فعالیت‌های XAS به اندازه کافی شفاف نبودند. این محققان اخیراً منبعی را ساخته‌اند که قادر به تشعشع پالس‌های اتوثانیه در یک باریکه لیزر مانند است، در این حالت روشنایی ثبت شده در انرژی فوتون‌هایی در حد ۱۰۰ تا ۱۶۰۰ الکترون ولت است.

به کمک این منبع، محققان انواع مختلفی از XAS ها را بررسی کرده‌اند. آنها نشان دادند که این چیدمان قادر به روبش بازه‌ای از فرکانس‌ها شامل رزونانس‌هایی از بسیاری عناصر مناسب برای کاربردهای بیوشیمی و مطالعات ماده چگال است. به عنوان مثال، آنها طیف رقیق برای کربن، اسکاندیم و آهن را بدست آوردند. آنها همچنین جذب روی یک بازه فرکانسی بزرگ در “پنجره آب” را اندازه گیری کردند. این پنجره جذبی به جهت کاربرد در روبش نمونه‌های بیولوژیکی مهم هست، چرا که آب برخلاف کربن در این فرکانس‌ها شفاف است. بهتر اینکه، پالس‌های کوتاه منبع می‌توانند در آینده جهت انجام آزمایش‌های XAS وابسته به زمان استفاده شوند، این سری از آزمایش‌ها فرآیندهای فوق سریع در مواد و بیومولکول‌ها را روبش می‌کنند.

منبع:

X-Ray Absorption Spectroscopy on a Tabletop

نویسنده خبر: امیرحسین طالبی

+ طیف نگاری جذب اشعه ایکس رومیزی : PSI : شرح خبر
تاریک شدن ستارۀ عجیب یک رکورد جدید ثبت کرد! – وب سایت علمی فیزیک تک
5 ماه پیش ارسال شده

فیزیک تک: آیا تاکنون می‌دانستیم که چه اتفاقی افتاده است؟ یکبار دیگر، ستارۀ تبی به دلیل نوسانات نوریِ عجیب و غیرقابل توضیحش به سر تیتر خبرها تبدیل شد، اینبار این ستاره بیش از پیش روشنایی‌اش را از دست داد.

به گزارش فیزیک تک، ستارۀ KIC 8462852 که با نام تبی یا «ستارۀ بیگانه با ساختاری پیچیده» نیز نامیده می‌شود حداقل تا ۵ درصد – حتی شاید ۱۰ درصد – تاریک شده است و از زمان رصد تلسکوپ کپلر در سال ۲۰۱۱، رکورد تاریک‌ترین ستاره را ثبت کرده است. به گفته تابتا بویاجیان، اخترفیزیکدان دانشگاه دولتی لوئیزیانا که این ستاره را کشف کرد، تاریک‌شدگی در ۱۶ مارس آغاز شد و قبل از بازگشت به حالت نرمال تا ۴ درصد افت پیدا کرد. سپس، تاریک‌شدگی دوباره در ۲۶ مارس آغاز شد.

بویاجیان نوشت: «امروز، اخبار بزرگی داریم – داده‌های جدید که از TFN گرفته شده، نشان می‌دهد نوسان نوری ستاره ۵ درصد کاهش پیدا کرده است. این افت اکنون توسط رصد‌کننده “جان هال” تأیید شده است. به نظر می‌رسد رکوردی که بتازگی برای بیشترین میزان تاریکی از زمان تلسکوپ کپلر ثبت کردیم، شکسته شده است!» نمی‌دانیم معنای آن چیست، اما داده‌ها می تواند درک بهتری از این ستاره‌‌ که ۱۲۸۰ سال نوری از ما فاصله دارد، ارائه دهد تا نشان دهیم چرا به این صورت تاریک شده است.

هدف اصلی تلسکوپ کپلر این است که به دنبال ستارگانِ تاریک بگردد، زیرا بدین صورت سیارات فراخورشیدی را پیدا می‌کنیم. وقتی یک سیاره از بین یک ستاره و زمین عبور می‌کند، کمی ستاره را در یک بازۀ منظم تاریک‌تر می‌کند – ۱ درصد یا کمتر. اما ستارۀ تبی از این الگو پیروی نمی‌کند. تاریک‌شدگی آن به شدت نامنظم است که در بازده‌های غیرقابل‌پیش‌بینی و در درجات گوناگونی رخ می‌دهد.

مشاهدات سال ۲۰۱۱ کپلر، نشان داد که این ستاره به میزان ۲۲ درصد تاریک شد. این ستاره چند رویداد تاریک‌شدگی عمده را در سال ۲۰۱۷ تجربه کرده است – در می، ژوئن، آگوست، سپتامبر، اکتبر و نوامبر/دسامبر. بعلاوه، آرشیو داده‌های اخیر نشان می‌دهد که علاوه‌بر تاریک‌شدگی، این ستاره دوره‌هایی از روشن‌شدگی را نیز در گذشته تجربه کرده است. بخشی از مسئله گیج‌کننده در مورد ستارۀ KIC 8462852 این است که به نظر هیچ فرضیه‌ای چنین حالت عجیب و غریبی را توضیح نمی‌دهد. ایدۀ «سازه عظیم بیگانه» که در اینترنت منتشر شد امسال زودتر ارائه شده بود، یعنی پس از اینکه تجزیه و تحلیل مشخص کرد که برخی از طول‌موج‌های نور بیشتر از بقیه مسدود شده‌اند – که اگر سازه‌ای عظیم این انسداد را انجام دهد این مسئله مد نظر قرار ندارد.

نظریات دیگر عبارتند از یک سیارۀ حلقه‌دار که از جلوی ستاره عبور می‌کند، یا شاید سیارات بیشمار، یا یک سیاره کوچک با تکان‌های مداری میخورد، یا ازدحامی از دنباله‌دارها، زباله‌های فضایی، سیاره‌ای که ستاره را می‌بلعد، چیزی که درون خود ستاره رخ می‌دهد و … اما به احتمال زیاد، توضیح فعلی ابر غیریکنواختی از گرد و غبار را نشان می‌دهد که به دور ستاره می‌چرخد زیرا نور فرابنفش را بیشتر از فروسرخ مسدود می‌کند. این باید یک معیار از گرد و غبار باشد که توانسته ۲۲ درصد از نور این ستاره را مسدود کند، اما این کار غیرممکن است که البته به منشأ چنین گرد و غباری بستگی دارد.

دو ستارۀ دیگر نیز وجود داشته که با نوسانات نوری عجیب و غریب و مشابهی مشاهده شده‌اند. کوتوله‌ سفید WD 1145+017 تا ۳۰ درصد در نوسان ستاره‌ای اش تاریک شده است که احتمالأ یک دیسک غباری را نشان می‌دهد. و ستاره متغیر RZ Piscium نیز تا ۱۰ درصد تاریک شده است. این ستاره مقادیر زیادی از تابش فروسرخ را ساطع می‌کند که در اینجا نیز مقصر گرد و غبار است. مشاهدات روی ستارۀ KIC 8462952 همچنان ادامه دارد و می‌توانید وبلاگ بویاجیان یا هشتگ #TabbysStar را دنبال کنید.

ترجمه: سحر  الله‌وردی/ سایت علمی فیزیک تک

منبع: sciencealert.com

+ تاریک شدن ستارۀ عجیب یک رکورد جدید ثبت کرد! – وب سایت علمی فیزیک تک
مطالعات افزایشی با شیب تند در تیراندازی در مدارس ایالات متحده آمریکا را نشان می‌دهند
5 ماه پیش ارسال شده

 

یک مطالعه جدید از روند هشدار دهنده در ارتباط با تعداد روز افزون تیراندازی های مدرسه در ایالات متحده پرده برداشت. محققان گزارش دادند که از سال ۲۰۰۰ به این طرف، میزان مرگ و میرهای ناشی از تیراندازی در مدارس بیشتر از آمار کل قرن بیستم بوده است.

در ۱۸ سال گذشته در ایالات متحده آمریکا بیش از کل قرن بیستم، مردم در اثر تیراندازی های جمعی مدارس جان خود را از دست داده اند یا مجروح شده‌اند. در یک مطالعه جدید منتشر شده در مجله مطالعات کودکان و خانواده اسپرینگر (Springer’s Journal of Child and Family Studies) محققان تاریخچه تیراندازی مدارس همگانی در ایالات متحده را مرور کرده و برخی از روندهای هشدار دهنده را کشف کرده‌اند. نویسنده اول مقاله، آنتونیوس کاتسیانیس، از دانشگاه کلمسون در ایالات متحده، همراه با همکارانش، دریافتند که کشته شدن ۱۷ نفر در دبیرستان Marjory Stoneman Douglas در فلوریدا پیش آمدی مجزا از بقیه نبوده، اما بخشی از اپیدمی مرگباری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

تیراندازی‌ای تحت عنوان “تیراندازی جمعی” تعریف می‌شود که هنگام تیراندازی چهار نفر یا بیشتر در آن کشته شوند (البته به غیر از تیرانداز). در تاریخ ایالات متحده تیراندازی مدارس به صورت پراکنده در نقاط مختلفی رخ داده است. به عنوان مثال، در سال ۱۹۴۰، در یک مدرسه‌ی دوره‌ی اول دبیرستان، مدیر مدرسه شش بزرگسال را از جمله مدیر بازرگانی مدارس ناحیه را به قتل رساند. هیچ تیراندازی جمعی مشابهی در دهه‌های ۱۹۵۰و ۱۹۶۰ رخ نداده است. با این حال، تیراندازی‌های مدرسه از سال ۱۹۷۹ به طور مداوم افزایش یافته و روی هم رفته، تعداد تلفات از تیراندازی جمعی در مدارس از ۱۲ نفر در دهه ی ۱۹۸۰ به ۳۶نفر در دهه ی ۱۹۹۰ رسید.

در طی قرن بیستم، تیراندازی‌های جمعی مدارس منجر به قتل ۵۵ نفر و زخمی شدن ۲۶۰ نفر دیگر در  مدارس به خصوص در منطقه غربی آمریکا شد. اکثر تعداد بیست و پنج نفره‌ی تیراندازان شامل مردان سفید پوستی بودند که خودشان به تنهایی به تنهایی وارد عمل شده بودند و تنها ۹ نفر از آن ها تشخیص داده شد که همزمان به ارتکاب به حرم، از بیماریهای روانی رنج می‌بردند. شصت درصد از تیراندازان سنی بین ۱۱ تا ۱۸ سال داشتند.

از آغاز قرن بیست و یکم، ۱۳ رویداد مصیبت‌بار روی داده که تیراندازان به صورت انفرادی در آن دخالت داشتند؛ آنها ۶۶ نفر را کشتند و ۸۱ نفر دیگر را نیز زخمی کردند. کاتسیانیس در این باره می‌گوید:
از آغاز قرن بیست و یکم، ۱۳ رویداد مصیبت بار روی داده که  تیراندازان به صورت انفرادی در آن دخالت داشتند؛ آنها ۶۶ نفر را کشتند و ۸۱ نفر دیگر را نیز زخمی کردند.

از آغاز قرن بیست و یکم، ۱۳ رویداد مصیبت‌بار روی داده که تیراندازان به صورت انفرادی در آن دخالت داشتند؛ آنها ۶۶ نفر را کشتند و ۸۱ نفر دیگر را نیز زخمی کردند. کاتسیانیس در این باره می‌گوید:

در کمتر از هجده سال، ما شاهد مرگ و میر بیشتری در ارتباط با تیراندازی‌های مدرسه نسبت به کل قرن بیستم بوده‌ایم. یک روند هشدار دهنده این است که اکثریت قریب به اتفاق تیراندازان قرن بیست و یکم، نوجوان بودند، که اشاره بر این دارد که در حال حاضر دسترسی به اسلحه برای آنان آسانتر شده است و بیشتر  آنها از مسائل بهداشت روان یا محدود بودن و کمبود مهارت‌های حل تعارضات رنج می برند.

نویسندگان توضیح می‎دهند که چنین خشونت‌هایی می‌تواند از طریق اقدامات قانونی و سیاست‌های معقول و منطقی کاهش یابد که می‌تواند شامل بررسی‌های گسترده‌ی سابقه‌ی صاحبان بالقوه‌ی اسلحه تا ممنوعیت سلاح‌های تهاجمی باشد. مسائل بهداشت روانی در میان دانش آموزان نوجوان و بزرگسالان نیز باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. کارکنان مدرسه همچنین باید مدل‌های گوناگون پشتیبانی و خدمات بهداشت روان در مدرسه را برای حمایت از رفاه اجتماعی، عاطفی و رفتاری دانش آموزان و جلوگیری از خشونت  درمدارس اجرا کنند. کاتسیانیس اضافه می‌کند:

تلاش های پیشگیرانه نه تنها نیاز به اقدامات سیاسی و قانونی دارد، بلکه نیازمند افزایش و هدفمند کردن بودچه‌هایی از سوی بخش‌های فدرال، ایالتی، محلی و بخش خصوصی می‌باشد.

+ مطالعات افزایشی با شیب تند در تیراندازی در مدارس ایالات متحده آمریکا را نشان می‌دهند
فیزیک تک – قراردادهای سه پروژه برق رسانی در ولایت بامیان به امضا رسید
5 ماه پیش ارسال شده

 

قراردادهای سه پروژه برق رسانی ولایت بامیان امروز طی مراسمی با حضور محمد اشرف غنی به امضا رسید.

تاریخ انتشار : يکشنبه ۲ ثور ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۲

قراردادهای سه پروژه برق رسانی در ولایت بامیان به امضا رسید

قراردادهای سه پروژه برق رسانی ولایت بامیان امروز طی مراسمی با حضور محمد اشرف غنی به امضا رسید.
به گزارش فیزیک تک و به نقل از خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، در این مراسم که در قصر چهارچنار ارگ ریاست جمهوری و با اشتراک شماری از مقامات بلند رتبهٔ دولتی و نمایندگان ولایت بامیان در شورای ملی دایر گردید، قراردادهای متذکره میان رئیس شرکت برشنا و مسئولین کمپنی‌های KEC و شیما پاور هندی و ام اس شیجیانگ پاور چین به امضا رسید.
به نوشته خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، قراردادهای پروژه‌های برق رسانی ولایت بامیان، شامل تمدید لین ۲۲۰ کیلوولت به ظرفیت ۳۰۰ میگاوات از سب استیشن دوشی الی شهر بامیان به طول ۱۸۰ کیلومتر و به ارزش ۴۳٫۸ میلیون دالر با کمپنی KEC هندی، احداث سب استیشن ۲۰/۲۲۰ کیلوولت در منطقهٔ دشت اژدر ولایت بامیان به ظرفیت ۳۲ میگاوات و به ارزش ۱۱٫۶ میلیون دالر با کمپنی چینایی ام اس شیجیانگ پاور و شبکه برق رسانی شهر بامیان با کمپنی چینایی شیما پاور به ارزش ۲۴٫۱ میلیون دالر است که در قدم نخست برای ۲۰ هزار مشترک و در آینده برای ۳۵۰ هزار مشترک برق رسانی خواهد کرد.

 

 

+ فیزیک تک – قراردادهای سه پروژه برق رسانی در ولایت بامیان به امضا رسید
مصائب تلخ این روزهای مارک زاکربرگ
5 ماه پیش ارسال شده

 

مجله علمی ایلیاد – با توجه به افزایش رسوایی‌های عظیم در نفوذ به حریم خصوصی که باعث کاهش ۱۷درصدی قیمت سهام فیسبوک در اوایل سال ۲۰۱۸ شده است، روز چهارشنبه این شرکت گامی در راستای تسهیل کنترل داده‌های افراد برداشت.

در ماه‌های آینده، کنترل حریم خصوصی که اکنون در ۲۰ جای برنامه‌ی فیسبوک وجود دارد، در صفحه‌ای گنجانده خواهد شد. فیسبوک صفحه‌ای را ایجاد خواهد کرد که کار را برای دانلود داده‌ها توسط کاربران، آسان‌تر می‌کند. به این ترتیب، افراد با شفافیت بیشتری می‌بینند که شرکت فیسبوک چه اطلاعاتی راجع به آن‌ها جمع‌آوری می‌کند.

این تغییرات در پی رویدادی انجام شده است که طی آن شرکت داده‌ی «کمبریج آنالیتیکا» به‌طور اشتباه پروفایل حداقل ۳۰ میلیون کاربر را به‌دست آورده بود. آپدیت فیسبوک با قوانین حریم شخصی تازه‌ای مصادف است که انتظار می‌رود در ماه مِی در اروپا به انجام برسد.

«ارین ارگان» مسئول ارشد حریم شخصی فیسبوک، در پستی وبلاگی نوشت: «اخیراً شاهد این قضیه بودیم که باید سیاست‌های خود را تقویت کنیم و به مردم بفهمانیم که فیسبوک چطور کار می‌کند و دید بهتری نسبت به داده‌های خود داشته باشند. ما به وضوح شنیده‌ایم که تنظیمات حریم شخصی و سایر ابزارهای مهم با سختی بسیاری پیدا می‌شوند و ما باید گام‌های بلندتری برای آگاهی بخشی به مردم برداریم.»

فیسبوک گفت که به دلیل رسوایی کمبریج آنالیتیکا، به اعمال تمامی تغییرات نپرداخته و فقط قوانین جدید حفاظت از داده‌ی اروپا نبودند که زمینه‌ساز این تغییرات شدند. اما «باب شرمن» معاون بخش حریم شخصی شرکت فیسبوک، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که شرکت باید روابط خود را با کاربران بهبود ببخشد. اگر سمبل اخلاقی در زمینه‌ی ارائه‌ی داده نباشیم، نباید انتظار داشته باشیم که افراد به ما اعتماد کنند و با آسودگی خاطر به استفاده از برنامه‌ی ما بپردازند.

آقای شرمن خاطر نشان کرد: «آنچه اخیراً برای من واضح و روشن شده است، این است که اعتماد عمومی نسبت به فیسبوک تا حد زیادی سلب شده و ما باید برای تصاحب دوباره‌ی این اعتماد، تلاش زیادی کنیم. البته ما بی وقفه در تلاشیم تا این امر تحقق پیدا کند.»

فیسبوک اعلام کرد، سعی در طراحی مجدد و تسهیل ویژگی‌های فعلی دارد. فیسبوک به‌عنوان شبکه‌ای اجتماعی این اجازه را به کاربران می‌دهد تا داده‌های خود را دانلود نموده و تنظیمات حریم شخصی زیادی را کنترل کنند.

«نیت کاردوزو» وکیل ارشد در سازمان پیشگام الکترونیک، گفت: «تغییر در طراحی فیسبوک نقطه‌ی شروعی بود و ما همچنان به خواسته‌های بزرگ کاربران توجه چندانی نکرده‌ایم. برای مثال، فیسبوک این اجازه را به افراد نمی‌دهد تا داد‌ه‌های خود را از سرورهای فیسبوک حذف کنند. در اینجا، فیسبوک یک‌دهم راه را برای احیای مجدد اعتماد عمومی طی کرده است.»

اما تحقیقات نشان می‌دهد که تغییر در طراحی می‌تواند بر رفتار افراد تاثیر بگذارد. مطالعه‌ی انجام شده در سال ۲۰۱۰ توسط کرانور و محققان کارنگی ملون، دریافتند که افراد سیاست‌های حریم شخصی ساده‌تر را بهتر از سیاست‌های طولانی و پیچیده درک می‌کنند. در این مطالعه که ۷۶۴ نفر شرکت کردند، مشخص شد که افراد با سرعت بیشتری با سیاست‌های ساده برخورد می‌کنند.

«الساندرو آکویستی» متخصص رایانه در کارنگی ملون، گفت: «کنترل فیسبوک در واکنش به برخی رسوایی‌های حریم شخصی پیچیده‌تر شده بود.» آقای آکویستی از این تغییرات استقبال کرده، ولی خواهان این است که محافظت از داده‌های کاربران با شدت بیشتری تداوم داشته باشد، چرا که تغییرات امروز نمی‌توانند بعضی از مشکلات را حل کنند.

نگرانی بزرگ دیگر این است که آیا تنظیمات پیش‌فرض فیسبوک کاربران را ترغیب می‌کند حجم بالایی از داده‌ها را به اشتراک بگذارند یا خیر؟ در آمریکا، از مارک زاکربرگ مدیر عامل فیسبوک، خواسته شده تا در مقابل سه کمیته‌ی کنگره‌ی ملی این کشور حاضر شود و شهادت دهد؛ کمیته‌ای که مسئولیت رسیدگی به موضوع جدال‌برانگیز کمبریج آنالیتیکا را برعهده دارد.

جلسات پرس و جوی مشابهی در سراسر اروپا، مِن جمله انگلیس در حال انجام هستند؛ برای مثال، قانونگذاران قرار است از «کریس کاکس» مسئول ارشد محصولات فیسبوک، سوالاتی بپرسند. قانونگذاران اروپایی در هفته‌های اخیر حساسیت زیادی نسبت به فیسبوک از خود نشان داده‌اند. قرار است اتحادیه‌ی اروپا مجموعه‌ی تازه‌ای از قوانین حریم شخصی و حفاظت از داده را وضع کند که هر کدام از غول‌های فناوری را مجاب می‌کند احتیاط و دقت بیشتری را در خصوص اطلاعاتی که گردآوری می‌کنند، داشته باشند. برخی از آن مسئولان در کنفرانس صنعت در واشنگتن دی‌سی تاکید کردند که فیسبوک باید از اشتباهاتش درس عبرت بگیرد.

 

نوشته: الیزابت داوسکین و تونی روم
ترجمه: منصور نقی‌لو – مجله علمی ایلیاد

مشاوره رایگان اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی از دانشگاه های استرالیا،آمریکا،کانادا،انگلستان ، نیوزیلند و مالزی

در صورتی که مایلید شرایط شما جهت ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور، توسط مشاورین باتجربه و متخصص موسسه «ایلیاد بین‌الملل» ارزشیابی گردد، فرم مشاوره زیر را تکمیل نمایید. پس از دریافت اطلاعات، حداکثر طی دو روز کاری با شما تماس خواهیم گرفت. قابل توجه است که موسسه ایلیاد بین‌الملل دارای مجوز اعزام دانشجو از وزارت علوم ایران می‌باشند.

+ مصائب تلخ این روزهای مارک زاکربرگ
از مولکول ها به سیستم های زنده : رامین گلستانیان : PSI : شرح خبر
5 ماه پیش ارسال شده

موسسه معتبر فیزیک ماکس پلانک اعلام کرده است که رامین گلستانیان فیزیکدان برجسته از آکسفورد انگلستان به گوتینگن منتقل شده است و اکنون رئیس موسسه دینامیک و سیستم های خود سامانده ماکس پلانک است.

در لینک این خبر به بررسی فعالیت های رامین پرداخته شده است وبگاه رسمی ماکس پلانک.

انجمن فیزیک ایران پیش تر در مورد این موفقیت پوشش خبری داشته است.

این خبر را در لینک دکتر رامین گلستانیان به عنوان مدیر علمی به انستیتو ماکس پلانک بیابید.

خبرهای مربوط به دکتر رامین گلستانیان را در لینک‌های زیر دنبال کنید.

رامین گلستانیان فیزیکدان ایرانی برنده جایزه معتبر پیر ژیل دو ژن

رامین گلستانیان و محمدرضا اجتهادی اعضای جدید کمیسیون بیوفیزیک IUPAP

رامین گلستانیان، برنده جایزه مشترک انجمن‌های فیزیک فرانسه و انگلستان در سال ۲۰۱۴

نویسنده خبر: شانت باغرام

نویسنده خبر: شانت باغرام

+ از مولکول ها به سیستم های زنده : رامین گلستانیان : PSI : شرح خبر
آیا دیر به رخت خواب رفتن با مرگ زودرس مرتبط است؟ – وب سایت علمی فیزیک تک
5 ماه پیش ارسال شده

فیزیک تک: مطالعۀ جدیدی که در انگلستان انجام شده مبین اخبار بدی برای “افراد شب زنده‌دار است”: بر طبق این مطالعه کسانی که شب‌ها تا دیر وقت بیدار می‌مانند و صبح هنگام با طلوع خورشید به خواب می‌روند، در معرض خطر مرگ زودرس قرار دارند.

به گزارش فیزیک تک، این تحقیق که تقریبا بر روی نیم میلیون نفر در یک دوره ۶٫۵ ساله انجام شد، نشان می‌دهد ۱۰ درصد احتمال بیشتری دارد که “افراد شب زنده‌دار یا انسان‌های عصر” در مقایسه با افراد سحرخیز یا انسان‌های صبح، جان خود را از دست بدهند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که شب زنده داری می‌تواند بر سلامتی تاثیر منفی داشته باشد.  محققان اذعان داشتند که بسیاری از این اثرات ممکن است به دلیل تداخلاتی باشد که در بین ساعت داخلی بدن انسان و ریتم شبانه روزی، با زمان تعیین شده برای کار و فعالیت‌های اجتماعی به وجود خواهد آمد.

کریستن ناتسون، استاد دانشکده پزشکی دانشگاه فاینبرگ شمال غربی، در این رابطه گفت: «شب زنده‌داران ممکن است در تلاش برای انطباق با سبک زندگی صبحگاهی، عواقب سلامتی ناگواری را بر بدن خود تحمیل نمایند. لذا اجتماع باید بدین امر توجه کند که کار صبحگاهی در ساعات اولیه روز ممکن است برای سلامتی شب زنده‌داران خطر آفرین باشد. مالکوم فون شانتز، استاد زیست‌شناسی دانشگاه سوری انگلستان، گفت: «دیگر نمی‌توان معضل مربوط به سلامت عمومی را نادیده گرفت و ما باید از افراد شب زنده‌دار و انسان‌های عصر بخواهیم تا کار خود را دیرتر آغاز کرده و دیرتر نیز به پایان برسانند.» علاوه بر این، محققان مطالعات بیشتری را در این رابطه انجام دادند که آیا شب زنده‌داران می‌توانند ریتم‌های روزانه خود را تنظیم کرده و به افراد سحرخیزی تبدیل شوند یا خیر.، و یا اینکه آیا چنین تغییراتی خطر بروز مشکلات سلامتی را در این گونه افراد کاهش می‌دهد.

این مطالعه در طی یک دوره ۶٫۵ ساله بر اساس اطلاعات پزشکی حدود ۴۳۳۰۰۰ نفر که در سنین ۳۸ تا ۷۳ سال قرار داشته و در بریتانیا زندگی می‌کنند، انجام شد. در ابتدای دورۀ مطالعه، از شرکت‌کنندگان سوال شد که جزو افراد سحرخیز هستند یا شب زنده‌دار و یا اینکه تصور می‌کنند در جایی بین این دو قرار دارند. مطالعه انجام شده نشان داد که افراد شب زنده‌دار در معرض بیماری‌های خاصی از جمله دیابت، اختلالات روانشناختی، اختلالات دستگاه گوارش، اختلالات عصبی و تنفسی قرار دارند. لذا این مطالعه به طور قطع بیان نمود که افراد شب زنده‌دار  نسبت به افراد سحرخیز، در طول دورۀ مطالعه، در معرض خطر مرگ و میر بالاتری قرار داشتند. اما این مطالعه در یافتن علت رابطه بین شب زنده‌داری و خطر مرگ زودرس ناکام مانده است.

محققان اذعان داشتند که بیماری‌ها و خطر مرگ زودرس ممکن است پیامدهای فیزیولوژیکی داشتن برنامه خوابی باشد وجود که با ساعت داخلی  بدن شما سازگار نیست. به عنوان مثال، برخی مطالعات نشان دادند که افراد مبتلا به چنین «ناهماهنگی روزانه‌ای» دچار اختلال در متابولیسم گلوکز شده و یا حتی دچار علائم از هم گسیختگی در حالات روحی خود می‌شوند. در ادامه محققان گفتند که خواب کم نیز می‌تواند اثرات منفی شناخته شده‌ای بر سلامت داشته باشد، اما مطالعه جدید تفاوت‌هایی را بین خواب افراد شب زنده دار و افراد سحرخیز کشف نموده است. برخی از مطالعات اذعان داشته‌اند که احتمال کمتری وجود دارد که افراد شب زنده‌دار همانند افراد سحرخیز، دارای رژیم غذایی سالمی باشند و به احتمال زیاد از مشروب و مواد مخدر استفاده می‌کنند.

این چنین رفتارهایی می‌توانند، علت یافته‌های این تحقیق در رابطه با مرگ زودرس افراد ِ شب زنده‌دار باشند. اما بر طبق نظر محققان، گویا افراد می‌توانند با کنترل رفتارهای خود، ریتم ساعات خوابشان را تغییر داده و به افراد شب زنده دار یا سحرخیزی تبدیل شوند. ناتسون در پایان سخنانش بیان نمود که، ” حدود ۵۰ درصد از نوع ریتم سحرخیزی” یک فرد ژنتیکی است و ۵۰ درصد آن در رابطه با محیط تعیین می‌شود. لذا برای تبدیل شدن به یک فرد سحرخیز، افراد باید اطمینان حاصل کنند که در اوایل صبح در معرض نور صبحگاهی قرار می‌گیرند، اما در طول شب باید از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم اجتناب کنند. در واقع مردم باید تلاش کنند تا یک ریتم خواب معمولی داشته باشند و این ریتم را در آخر هفته‌ها و تعطیلات بر هم نزنند.

ترجمه: سهیلا دوست پژوه/ سایت علمی فیزیک تک

منبع: Livescience.com

+ آیا دیر به رخت خواب رفتن با مرگ زودرس مرتبط است؟ – وب سایت علمی فیزیک تک
تمامی حقوق مطالب برای وبسایت فیزیک تک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
تمامی حقوق مطالب برای وبسایت قدرت گرفته از : بک لینکس